Projektledarens nyhetsbrev 2013-11-09

Informationsmötet, som genomfördes den 24:e oktober, finns redovisat på webbplatsen.

Projektet Rindö Fiber har i veckan vidtagit två åtgärder:

  • beslutat att omedelbart bilda den Ekonomiska Föreningen Rindö Fiber med interimsstyrelse
  • att söka kanalisationsbidrag från Länsstyrelsen.

Anledningen att projektgruppen nu beslutat om dessa steg är att projektet har nått tillräcklig klarhet avseende kostnader och genomförbarhet så att åtgärderna måste anses motiverade. Att kanalisationsstödet finns tillgängligt nu men upphör inom kort har påskyndat processen.

Nästa steg blir att formalisera bildandet av föreningen samt att utse styrelse. Därefter ser vi en kort period av medlemsuppbyggnad samtidigt som erbjudandet utarbetas vilket fastighetsägarna på Rindö får att ta ställning till och därmed bekräfta sitt fortsatta medlemskap.

För att arbetsbördan inte skall bli för stor för var och en i föreningens styrelse ber vi om frivilliga att delta i styrelsearbetet. Personligen tycker jag att projektarbetet hittills varit roligt och lärorikt; jag har lärt mig en hel del om Rindö och hur kvarnar maler i ett antal frågor.

Det senaste om anslutningskostnaden:
Denna kommer att ligga på 20 000 kr per fastighet och tjänstepaketet kommer att ligga under 300 kr/månad för ett tjänstepaket inom rimliga gränser. (Löttingelund betalar 208 kr/månad)

OBS!  Vi arbetar på ett slutgiltigt pris vilket du får ta ställning till NÄR detta finns på papper med nödvändiga detaljer.

Vaxholm, 2013-11-09
Kjell Hilding

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *