Om Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För RFEF:s del innebär det att de uppgifter som vi registrerar och behandlar för våra medlemmar är namn och adress, telefonnummer och e-postadresser. Vidare behandlar vi uppgifter om medlemmars fastigheter och engagemang i föreningens tjänster och avtal rörande dessa m.m. samt betalningar av olika avgifter.

Vi delar inte några personuppgifter med andra parter.

Den rättsliga grunden för vår behandling av medlemmarnas personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6.1 b som innebär att det föreligger att avtalsförhållande mellan RFEF och medlemmen då medlemskapet har beviljats.

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för personer som lämnat intresseanmälningar är dataskyddsförordningens artikel 7 som innebär att personen lämnat sitt samtycke vid intresseanmälan.

Har ni frågor om detta så kontakta oss: info@rindofiber.se

De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Du kan läsa mer om detta i dataskyddsförordningens artiklar 12 och 13.

Dataskyddsförordningens texter

Du kan läsa förordningens kompletta text här.

Du kan också läsa motsvarande texter direkt på Datainspektionens webbplats.