Erfarenheter från liknande fiberprojekt

Noteringar från telefondiskussion med Per Denker, Fiber i Löttingelund

Tid:  2013-06-03

Löttingelund, en del av Täby kommun, har c:a 180 fiber-abonnenter.

Inledningsvis erbjöd Telia för en anslutningsavgift på drygt SEK 9 000 ett 10-årigt avtal med ett antal villkor, bl.a. att abonnenterna betalade avgift per TV (IP-TV).

Per anser att Telia har bra tjänster men är lite svåra att samarbeta med då det är ett stort företag och svårt att hitta en kontaktperson att diskutera med. Dessutom ville de dra en del fiber som luftledning och det var vi inte intresserade av. Det var också ett erbjudande som individuellt och inte gick att göra som en kollektiv upphandling och därmed svårt att ha någon prisförhandling om.

Projektet hade identifierat leverantörerna Ownit (ägt av Telenor), Transit samt ett mindre företag (Teknikbyrån) i Åkersberga.

Även kontakt med Svensk Infrastruktur gjordes men trots många påminnelser kom aldrig någon riktig offert. De erbjuder dessutom en valfrihet av tjänsteleverantör som kan ses som frihet men föreningen valde en kollektiv lösning då detta påverkar priset per månad avsevärt.

Löttingelund valde Ownit.  Erbjudandena var snarlika från Ownit och Transit, men efter­som Ownit hade en del gamla ”kopparavtal/kabelTV” och dessa kunde transfereras in i Ownits nya erbjudande föll valet på dem.

Efter installation ägs nätet av föreningen och Ownit har rätt till att leverera tjänster i 5 år.

Ownit erbjöd totalansvar och detta ansåg Löttingelund var mycket värdefullt eftersom Ownit då samordnade arbetet mellan alla inblandade leverantörer.

I entreprenaden ingick allt utom grävning på tomt då detta redan till stor del fanns eftersom vi redan hade ett kopparnät med kanalisering (rördragning) på tomten (dock fanns ingen kanalisering utanför tomterna).

CLS kanaliserade och blåste fiber.  Arbetet utfördes för alla fastigheter i området.  Endast de som tecknade sig anslöts, övriga fastigheter har kanalisation vid tomt­gränsen.  De som nu vill ansluta kan efteranmäla till en kostnad av 38 000.

Projektet upphandlade en kollektiv anslutning vilket reducerade kostnaden för abonnemanget med i stort 50 % !!! Sänkningen från 35 000 till 20 000 berodde också på att projektet knackade dörr intensivt för att få upp anslutningsgraden till nära 90 %.
Månadskostnaden är 209 kr. Erbjuden kapacitet är 100/100 Mb/s samt 18 TV-kanaler.
De som vill kan abonnera på upp till 1 000 Mb/s mot extra avgift av ett par hundra.

Då priset för tjänsterna är så pass mycket lägre i ett fibernät jämfört med i ett kopparnät kan man säga att i Löttingelunds fall är investeringen i anslutningen återbetalad på 4 år om man ansluter sig till TV, fiber och telefoni. Dessutom får man en snabbare upp­koppling och bättre TV-bild.

I nätet finns analoga och digitala TV-signaler parallellt och ingår i basutbudet. Detta gör att man även kan ansluta gamla TV-apparater utan att behöva köpa nya eller digitala mottagare (bra för extra TV-apparater t ex i barnens rum osv)

PS: Installationskostnader består till stor del av grävning för kanalisering i området och beroende på hur det ser ut i området och på hur stora avstånd det är mellan hushållen så påverkar det priset ganska mycket.

Tidigare hade Löttingelund störningar vid åska.  Dessa störningar har minskat försvunnit eftersom fiber inte påverkas av åska.

I stort är alla abonnenter nöjda och har tydligt sänkt sina fasta kostnader för Internet,
TV och telefoni.

Vaxholm, 2013-06-04

Kjell Hilding

Ovanstående noteringar är genomlästa, obetydligt justerade 2013-10-06 av Per Denker och godkända för öppen delgivning på Fiber på Rindös webbplats.
Vi är Per skyldiga ett stort tack för denna hjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *