Aktuellt från Rindö Fiber ek. för.

Här informerar vi om vad som händer med fiberprojektet:

Vi har numera även en Facebook-grupp: Rindö Fiber – Kolla även på denna för aktuell information.

Tips: För att visa den senaste versionen, använd CTL-F5 eller ‘Rensa historiken’.

2024-04-04 Protokoll från Föreningsstämman
Nu finns protokollet från föreningsstämman den 24 mars att läsa på medlemssidorna.
2024-03-02 Kallelse till Föreningsstämma – Årsmöte
Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 24 mars 2024, kl. 13:15 på Rindö skola.
Kallelse
2023-04-08 Protokoll från Föreningsstämman
Nu finns protokollet från föreningsstämman den 26 mars att läsa på medlemssidorna.
2023-03-12 Kallelse till Föreningsstämma – Årsmöte
Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 26 mars 2023, kl. 14:15 på Rindö skola.
Kallelse

Se Medlemssidorna för stämmohandlingar.
2022-06-27 Protokoll från Föreningsstämman
Nu finns protokollet från föreningsstämman att läsa på medlemssidorna.
2022-05-14 Kallelse till Föreningsstämma – Årsmöte
Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 12 juni 2022, kl. 14:00 i Oxdjupets Snickerier.
Mötet kommer att hållas utomhus, men under tak på gården.
Det går även att delta via videomöte, se kallelsen för mer information.
Kallelse
2022-04-20 Planerat strömavbrott 2022-04-28 – 2022-04-29
Planerat STRÖMAVBROTT från EON gör att fibern inte fungerar under perioden 2022-04-28 kl. 2300 —> 202-04-29 kl 0300.
Skriv in detta i era almanackor så ni är förberedda.
OrdF.
2021-06-24 Protokoll från Föreningsstämman 2021-06-13
Årmötesprotokoll
2021-05-17 Kallelse till Föreningsstämma
Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 13 juni 2021, kl. 14:00 i Oxdjupets Snickerier.
Mötet kommer att hållas utomhus, men under tak på gården.
Det går även att delta via videomöte, se kallelsen för mer information.Handlingar:
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Budgetförslag
2021-03-08 Dags för kvartalsfakturan
Inom kort kommer vi att skicka ut kvartalsfakturan för april-juni 2021.
Vi skickar ju fakturorna per e-post så håll koll på din brevlåda. Om du inte fått någon faktura, kolla att den inte hamnat bland skräpposten. Hittar du inte din faktura så kontakta Åsa på faktura@rindofiber.se
Medlemsavgiften för 2021 kommer vi att debitera på den kvartalsfaktura som skickas ut efter det kommande årsmötet.
2020-11-27 Information om dina medlemsdata
Vi vill påminna om att du som medlem kan kontrollera dina medlemsuppgifter är korrekta och även uppdatera t.ex. ändrad e-postadress. Det är viktigt att vi har aktuella e-postadresser eftersom vi skickar ut fakturor via e-post.För att komma åt dina medlemsdata går du till Om Rindö Fiber och klickar sedan på Medlemssidor.
Då öppnas en sida med instruktioner hur du loggar in, följ dessa.
Även dina avtal finns att läsa vid dina medlemsuppgifter.
Har du problem så kontakta oss, se fliken Kontakt.
2020-11-11 Justering av policy för efteranslutningar
Det förekommer att fastighetsägare inom Rindö Fibers verksamhetsområde som inte är anslutna till vårt fibernät kommer i efterhand och vill göra en efteranslutning.
Vi välkomnar dessa och ta gärna emot ansökningar om efteranslutningar, men av planerings- och arbetsskäl genomför vi installationer endast två gånger om året, i maj och oktober.
2020-05-13
Guider från Ownit
För att hjälpa användare vid eventuella problem har Ownit skrivit ett antal guider för olika situationer.
Dessa kan du läsa här:
Bredband
TV
2020-05-10
Kallelse till föreningsstämma
Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 31/5 2020 kl. 14:15 på innergården av Oxdjupets Snickeri.
Årsmöteshandlingar finns här:
Kallelse
Årsredovisning 2019
Budget
2020-03-19
Föreningsstämman senarelagd
Mot bakgrund av rådande förhållande avseende smittspridning har styrelsen i RFEF beslutat att vi senarelägger föreningsstämman.Enligt regelverket för ekonomiska föreningar har vi fram till 30 Juni på oss att genomföra denna stämma så vi har därför beslutat att avvakta.

2019-12-09
För nyanslutna medlemmar: Hur aktiverar jag mina tjänster?
Ownit har en aktiveringssida där man kopplar upp sig för att aktivera de tjänster som ni beställt via Rindö Fiber.
Instruktionen är rätt generell och inte helt pedagogisk, vi har försök att förtydliga den.
Här finner du instruktionen.

2019-11-07
Informationsmöte om tjänster i RFEFs nät
Nu finns presentationen från mötet att läsa på medlemssidorna.

2019-10-29
Informationsmöte om tjänster i RFEFs nät samt mottagning av påskrivna tjänsteavtal
Mötet genomförs 2019-11-06 kl. 18:30-20:00 i lokalen Triton nere på kullen vid hamnen inom OskarFredriksborg / Rindö Hamn.
Grävarbetet längs Solövägen och Grönviksvägen är nu klara. Nu startar installationerna av routrar i era fastigheter. Vissa efterarbeten återstår samt besiktning av genomförda arbeten.På mötet kommer vi att ha med en representant från Ownit som kan svara på frågor.
Om du inte redan har lämnat tjänsteavtalet så ta med det, du finner blanketten här på vår webbplats under fliken Blanketter.
Det går också bra att skicka in avtalet till info@rindofiber.se redan nu eller lägga i brevlådan på Vegabacken 19.
När vi fått era avtal kommer vi att kunna aktivera ert tjänster för internet, teve och telefon.Ordf. RFEF

2019-10-15
Information till våra medlemmar på östra Rindö
Nu närmar sig installationen av fiber till de fastigheter dit vi grävt. Då är det dags att beställa de tjänster som ni vill ha i fibern.
Vi erbjuder två olika typer av avtal, ett anpassat för permanentboende – Gruppavtalet – och ett för deltidsboende – Månadsavtalet. Båda avtalen finns att läsa och hämta under fliken Blanketter. Om man vistas på sin fastighet fem månader eller mer under året är gruppavtalet mest fördelaktigt.Då vår tjänsteleverantör Ownit har en viss handläggningstid bör ni fylla i beställningen nu och skicka till oss så att vi kan skicka den vidare till Ownit.

2019-09-25
Driftavbrott
E.ON har förvarnat om att det blir strömavbrott torsdag den 26:e mellan 8.00 och 10:00 på centrala Rindö på grund av omkopplingsarbeten.
Det innebär att vårt nodskåp blir utan ström och därmed blir det inget ljus i fibernätet => ingen bredbandsanslutning.

2019-09-12
Information till våra medlemmar på östra Rindö
Efter att RFEF varit i kontakt med Lantmäteriet och EON samt förhandlat med Ktec avseende delad anslutning, kan vi nu gå ut och informera om fortsatt arbete inom Röräng, RindöBy och Byviken (med mellanliggande områden) samt Solövägen/Grönviken.
Det är svårt att få konkreta svar från Lantmäteriet, både för oss och EON, men följande information har vi gemensamt lyckats få fram.

DELAD ANSLUTNING: RFEF har beställt den första inkopplingen av samtliga fastigheter vi nu kan nå med fiber. Detta rör fastigheter längs Holsängsvägen, Getberget samt Rindöbacken och några hus vid Rörängsvägen. Resterande fastigheter inom NO Rindö påverkas av samförläggning med EON och beskrivs därför nedan.

GRÄVARBETEN nordöstra Rindö: Lantmäteriet som genomför förrättningsarbetet avseende ledningsrätt för Elkabeln beräknas vara klart och beslutat om ca 2 månader vilket innebär att EON:s grävarbeten för elledningar (där RFEF kommer att lägga ner fibern – samförläggning) kan komma igång om ca 3 månader.
När grävningarna är klara (vilket bedöms ta 6-8 veckor) kommer sedan installationen att ta ca 4-6 veckor inräknat samtliga områden. Som ni vet kommer även snö och tjäle att utgöra sin påverkan på utbyggnadstiden.Styrelsen beklagar naturligtvis detta, men vi försöker hela tiden att se till att hålla nere den avgift som samtliga medlemmar i föreningen betalar avseende Byanätsavgiften och Internetkostnader, därav den långsamma utbyggnaden. Att skippa samförläggning med EON är inte ett alternativ för RFEF medlemmar då det skulle innebära en fördyrningar på nästan 1 miljon kronor vilket skulle påverka alla medlemmar i föreningen de kommande 10 åren i form av högre byanätsavgift.Styrelsen hoppas att Lantmäteriet tidsbedömning kommer att kortas ner, men då vi varit med ett tag ser vi att det är bättre att beskriva en längre period för fibreringen.

ARBETEN Solövägen/Grönviken: Vi har nu börjat grävarbetena på Solövägen (tyvärr med ett kortare avbrott för älgjakt) och fortsätter nu under hösten med förhoppning att kunna slutföra arbetet under året om allt går som det ska.
Michael Moberg
Ordf. RFEF

2019-08-10
Information till våra medlemmar på och vid Solövägen
Vi kommer inom kort att påbörja arbeten vid Solövägen.
Därför skickar vi snart ut fakturor för medlemsinsatsen på 20 000 kronor, håll utkik i din inkorg.
Det är några fastigheter där vi inte har kompletta avtal och vi kommer att besöka dem för komplettering.
/Styrelsen

2019-05-25
Information om ev. e-postproblem
OBS! På senare tid har antispam-protokoll blivit allt vanligare bland leverantörer som t ex Google, Yahoo och Microsoft. Detta innebär användare som har e-postadresser från dessa kan få sina meddelande klassade som skräppost eller i en del fall helt stoppade. Enligt uppgift gäller det speciellt e-postadresser med @hotmail, @outlook, @live m.fl.
För att lösa problemet så rekommenderar vi att du sparar våra avsändaradresser – info@rindofiber.se och faktura@rindofiber.se – i din adressbok/kontaktlista i ditt e-postprogram.
På så sätt kan du på ett smidigt sätt samla alla dina mailadresser på ett och samma ställe.
Ta även för vana att kolla din skräppostmapp.
/Erik

2019-04-07
Betalningar via Swish
Nu finns möjlighet att betala till Rindö Fiber via Swish

2019-03-25
Protokoll från Föreningsstämman
Nu finns protokollet att läsa på medlemssidorna.

2019-02-22
Kallelse till Föreningsstämma
Härmed kallas medlemmarna i RFEF till ordinarie föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 10 mars 2019 kl. 14:00 på
Triton, Rindö Hamn.
Efter stämman kommer en information att hållas inför Etapp 2 Östra, varför stämman är öppen för alla boende på Rindö.
Vid röstning har enbart betalande medlemmar rösträtt. Medlemmar har under hela mötet företräde till lokalen om det råder platsbrist.
Vänligen försök att enbart vara en representant per bostad.
Årsmöteshandlingar finns på medlemssidorna.

2019-02-18
Rapport från Post- och TeleStyrelsen
Nu har PTS publicerat sin rapport över prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband under 2018.PTS prisrapport 2018 beskriver utvecklingen för elektroniska kommunikationstjänster i Sverige utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapportens huvudfokus ligger på fast bredband, mobilt bredband samt mobila samtals- och datatjänster.Rapporten finns att hämta här.

2019-01-19
Tips från coachen
Dålig hastighet? Uppdatera din Router.
Jag har nu samverkat med OWNIT.

 1. Starta om er Router genom att i 30 s trycka på den lilla knappen (Reset) längst till höger på panelen (Inne i det lilla hålet). Använd ett gem, men var försiktig.
 2. Med din webbläsare, använd ”Bredbandskollen” för att mäta hastigheten.
 3. Är hastigheten Ner eller Upp under 500 Mbits ska programvaran uppdateras. OBS: Detta gäller vid mätning med kabelanslutning till routern.
  Denna uppdatering ska ske under helgen per automatik.
 4. Kvarstår problemet på tisdag v904, gör om punkterna 1 och 2.
  Om problemet därefter kvarstår, ring då kundtjänst på OWNIT och begär en uppdatering av routern.

Bilderna visar före och efter hos mig.
Med vänlig hälsning,
Ordf.2018-12-09
Nu är det dags för start
I mitten av nästa vecka kommer vi att kunna surfa och strax därefter kommer alla TV-boxar att levereras till RFEF.När detta är klart kommer alla som har beställt TV att bli informerade och kunna hämta boxarna på en angiven tid och plats hos en person i styrelsen.Michael Moberg

2018-11-10
Nu startar installation och blåsningen av fiber
Men vi har upptäck felaktigheter hos några fastigheter som vi här vill beskriva.
Vi hoppas med detta att du fixar din fastighet så att dessa fel inte finns hos dig när installatören kommer.
Försök fixa detta över helgen för nu är de på G.

 • Gräv fiberdiket hela vägen från platsen där inkopplingen ska göras vid tomtgräns hela vägen fram till husgrunden.
 • Inga rör och slangar ska ligga löst på marken. De måste vara nergrävda eller med klammer fastsatta på berg. Annars skadas fibertråden och du får bekosta reparationen.
 • Borrning i väggen ingår i entreprenörens åtagande så det blir rätt. Gör du det själv kan det bli så att entreprenören får göra om. Gör detta enbart om du pratat med dem i förväg när ni träffades.
 • Skapa utrymme utanför huset och på insidan där dragning, borrning och montering ska ske. KTEC ska inte behöva flytta möbler i huset.

RFEF och KTEC tackar på förhand för era insatser.

Ordf. RFEF

2018-10-17
Några saker att tänka på beträffande IP-telefoni
I vårt gruppavtal med Ownit ingår IP-telefoni (telefon via internet) vilket ger möjlighet till telefonabonnemang till en låg kostnad.
Själva abonnemanget ingår i din månadskostnad till Rindö Fiber och kostar alltså inget extra.
Däremot får du betala samtalsavgifter till Ownit för utgående samtal.

Vill du ha IP-telefoni har du två alternativ:

 1. Behålla ditt nuvarande nummer som du har till ditt fasta telefonabonnemang. Detta kallas portering och Ownit tar en engångsavgift för detta på 200 kronor.
 2. Få ett nytt nummer tilldelat av Ownit. Detta kostar inget.

I båda fallen beställer du detta hos Ownit och det tar 1-2 veckor att genomföra.

För er som behöver trygghetslarm påverkas detta inte om ni väljer IP telefoni då trygghetslarmen i Vaxholm går via mobilnätet. Detta enligt uppgift från socialförvaltningens enhetschef i Vaxholm.

Några viktiga saker att tänka på:

 • IP-telefoni fungerar inte vid strömavbrott, din router är ju då utan ström.
 • Tänk också på uppsägningstiden för ditt nuvarande abonnemang för fast telefon.

Du beställer IP-telefoni hos Ownit efter att du fått ett kundnummer från dem, lämpligen ett par veckor före aktiveringen av ditt internet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *