Fiber på Rindö

På Rindö har vi sedan 2013 har vi haft en fiberförening och första fastigheterna varit uppkopplade sedan 2015. Sedan 2020 har Rindö Fiber ekon. för. (RFEF) ca 300 medlemmar och under våren 2021 kommer alla vara uppkopplade enligt plan.

Hur har detta blivit möjligt? Föreningen bildades utifrån en arbetsgrupp inom Föreningen Rindöborna med målsättning att förse intresserade rindöbor med fiberuppkoppling.

Regeringen bestämde att det inte ska vara dyrare att få snabb uppkoppling på lands­bygden jämfört med närmaste tätort, och avsatt därför pengar till stöd för orter som vill dra igång egna utbyggnadsprojekt.

Under 2016 arbetade styrelsen med att få flera intressenter samt att vi ska uppnå full poäng inom dåvarande regelsystem för att få bidraget till etapp 2. Dock ändrades reglerna för att få bidraget, vilket innebar att flera områden stod utan bidrag.

Efter flera turer lyckades styrelsen teckna ett lån som därigenom kunde säkerställa en låg kostnad för medlemmarna över längre tid. I samband med detta lyckades också staten formulera nästa bidragsdel med finansiering från EU jordbruksstöd så att 1/3 av området skulle kunna få bidrag och därefter har projektet rullat vidare. Sista anslutna område kommer att stå klart våren 2021.

Det går fortfarande att ansluta sig till föreningens fibernät. Antingen som enskild fastighetsägare, företag, bostadsrättsförening eller om det planeras större bostads­områden.

Kontakta föreningen så guidar vi dig till din internetanslutning.
Efter beviljat medlemskap fyller du i och skickar in ett Anslutningsavtal.

Mer information om regler och kostnader finns under fliken Om Rindö Fiber => Dokument.
Blanketter finns under fliken Blanketter.

Läs gärna sidan Aktuellt!

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

// Hälsningar  Styrelsen Rindö Fiber ek. för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *