Aktuellt från Rindö Fiber ek. för.

Här informerar vi om vad som händer med fiberprojektet:
Tips: För att visa den senaste versionen, använd CTL-F5 eller ‘Rensa historiken’.

2020-05-13
Guider från Ownit
För att hjälpa användare vid eventuella problem har Ownit skrivit ett antal guider för olika situationer.
Dessa kan du läsa här:
Bredband
TV
2020-05-10
Kallelse till föreningsstämma
Härmed kallas medlemmar i RFEF till föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 31/5 2020 kl. 14:15 på innergården av Oxdjupets Snickeri.
Årsmöteshandlingar finns här:
Kallelse
Årsredovisning 2019
Budget
2020-03-19
Föreningsstämman senarelagd
Mot bakgrund av rådande förhållande avseende smittspridning har styrelsen i RFEF beslutat att vi senarelägger föreningsstämman.Enligt regelverket för ekonomiska föreningar har vi fram till 30 Juni på oss att genomföra denna stämma så vi har därför beslutat att avvakta.

Vi återkommer med nytt datum när vi har bättre förutsättningar för att samla er medlemmar.

Med vänlig hälsning,
MIchael Moberg
Ordf. RFEF

2019-12-09
För nyanslutna medlemmar: Hur aktiverar jag mina tjänster?
Ownit har en aktiveringssida där man kopplar upp sig för att aktivera de tjänster som ni beställt via Rindö Fiber.
Instruktionen är rätt generell och inte helt pedagogisk, vi har försök att förtydliga den.
Här finner du instruktionen.
De som har beställt TV kan hämta TV-boxen på fredag den 13 december kl. 17-20 hos Michael Boman, Stefan Löfvings väg 31.
2019-11-07
Informationsmöte om tjänster i RFEFs nät
Nu finns presentationen från mötet att läsa på medlemssidorna.
2019-10-29
Informationsmöte om tjänster i RFEFs nät samt mottagning av påskrivna tjänsteavtal
Mötet genomförs 2019-11-06 kl. 18:30-20:00 i lokalen Triton nere på kullen vid hamnen inom OskarFredriksborg / Rindö Hamn.
Grävarbetet längs Solövägen och Grönviksvägen är nu klara. Nu startar installationerna av routrar i era fastigheter. Vissa efterarbeten återstår samt besiktning av genomförda arbeten.På mötet kommer vi att ha med en representant från Ownit som kan svara på frågor.
Om du inte redan har lämnat tjänsteavtalet så ta med det, du finner blanketten här på vår webbplats under fliken Blanketter.
Det går också bra att skicka in avtalet till info@rindofiber.se redan nu eller lägga i brevlådan på Vegabacken 19.
När vi fått era avtal kommer vi att kunna aktivera ert tjänster för internet, teve och telefon.Ordf. RFEF
2019-10-15
Information till våra medlemmar på östra Rindö
Nu närmar sig installationen av fiber till de fastigheter dit vi grävt. Då är det dags att beställa de tjänster som ni vill ha i fibern.
Vi erbjuder två olika typer av avtal, ett anpassat för permanentboende – Gruppavtalet – och ett för deltidsboende – Månadsavtalet. Båda avtalen finns att läsa och hämta under fliken Blanketter. Om man vistas på sin fastighet fem månader eller mer under året är gruppavtalet mest fördelaktigt.Då vår tjänsteleverantör Ownit har en viss handläggningstid bör ni fylla i beställningen nu och skicka till oss så att vi kan skicka den vidare till Ownit.
2019-09-25 Driftavbrott
E.ON har förvarnat om att det blir strömavbrott torsdag den 26:e mellan 8.00 och 10:00 på centrala Rindö på grund av omkopplingsarbeten.
Det innebär att vårt nodskåp blir utan ström och därmed blir det inget ljus i fibernätet => ingen bredbandsanslutning.
2019-09-12
Information till våra medlemmar på östra Rindö
Efter att RFEF varit i kontakt med Lantmäteriet och EON samt förhandlat med Ktec avseende delad anslutning, kan vi nu gå ut och informera om fortsatt arbete inom Röräng, RindöBy och Byviken (med mellanliggande områden) samt Solövägen/Grönviken.
Det är svårt att få konkreta svar från Lantmäteriet, både för oss och EON, men följande information har vi gemensamt lyckats få fram.DELAD ANSLUTNING: RFEF har beställt den första inkopplingen av samtliga fastigheter vi nu kan nå med fiber. Detta rör fastigheter längs Holsängsvägen, Getberget samt Rindöbacken och några hus vid Rörängsvägen. Resterande fastigheter inom NO Rindö påverkas av samförläggning med EON och beskrivs därför nedan.GRÄVARBETEN nordöstra Rindö: Lantmäteriet som genomför förrättningsarbetet avseende ledningsrätt för Elkabeln beräknas vara klart och beslutat om ca 2 månader vilket innebär att EON:s grävarbeten för elledningar (där RFEF kommer att lägga ner fibern – samförläggning) kan komma igång om ca 3 månader.
När grävningarna är klara (vilket bedöms ta 6-8 veckor) kommer sedan installationen att ta ca 4-6 veckor inräknat samtliga områden. Som ni vet kommer även snö och tjäle att utgöra sin påverkan på utbyggnadstiden.Styrelsen beklagar naturligtvis detta, men vi försöker hela tiden att se till att hålla nere den avgift som samtliga medlemmar i föreningen betalar avseende Byanätsavgiften och Internetkostnader, därav den långsamma utbyggnaden. Att skippa samförläggning med EON är inte ett alternativ för RFEF medlemmar då det skulle innebära en fördyrningar på nästan 1 miljon kronor vilket skulle påverka alla medlemmar i föreningen de kommande 10 åren i form av högre byanätsavgift.Styrelsen hoppas att Lantmäteriet tidsbedömning kommer att kortas ner, men då vi varit med ett tag ser vi att det är bättre att beskriva en längre period för fibreringen.ARBETEN Solövägen/Grönviken: Vi har nu börjat grävarbetena på Solövägen (tyvärr med ett kortare avbrott för älgjakt) och fortsätter nu under hösten med förhoppning att kunna slutföra arbetet under året om allt går som det ska.Michael Moberg
Ordf. RFEF
2019-08-10
Information till våra medlemmar på och vid Solövägen
Vi kommer inom kort att påbörja arbeten vid Solövägen.
Därför skickar vi snart ut fakturor för medlemsinsatsen på 20 000 kronor, håll utkik i din inkorg.
Det är några fastigheter där vi inte har kompletta avtal och vi kommer att besöka dem för komplettering.
/Styrelsen
2019-05-25 Information om ev. e-postproblem
OBS! På senare tid har antispam-protokoll blivit allt vanligare bland leverantörer som t ex Google, Yahoo och Microsoft. Detta innebär användare som har e-postadresser från dessa kan få sina meddelande klassade som skräppost eller i en del fall helt stoppade. Enligt uppgift gäller det speciellt e-postadresser med @hotmail, @outlook, @live m.fl.
För att lösa problemet så rekommenderar vi att du sparar våra avsändaradresser – info@rindofiber.se och faktura@rindofiber.se – i din adressbok/kontaktlista i ditt e-postprogram.
På så sätt kan du på ett smidigt sätt samla alla dina mailadresser på ett och samma ställe.
Ta även för vana att kolla din skräppostmapp.
/Erik
2019-04-07 Betalningar via Swish
Nu finns möjlighet att betala till Rindö Fiber via Swish
2019-03-25 Protokoll från Föreningsstämman
Nu finns protokollet att läsa på medlemssidorna.
2019-02-22 Kallelse till Föreningsstämma
Härmed kallas medlemmarna i RFEF till ordinarie föreningsstämma.
Mötet kommer att äga rum söndagen den 10 mars 2019 kl. 14:00 på
Triton, Rindö Hamn.
Efter stämman kommer en information att hållas inför Etapp 2 Östra, varför stämman är öppen för alla boende på Rindö.
Vid röstning har enbart betalande medlemmar rösträtt. Medlemmar har under hela mötet företräde till lokalen om det råder platsbrist.
Vänligen försök att enbart vara en representant per bostad.
Årsmöteshandlingar finns på medlemssidorna.
2019-02-18 Rapport från Post- och TeleStyrelsen
Nu har PTS publicerat sin rapport över prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband under 2018.PTS prisrapport 2018 beskriver utvecklingen för elektroniska kommunikationstjänster i Sverige utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapportens huvudfokus ligger på fast bredband, mobilt bredband samt mobila samtals- och datatjänster.Rapporten finns att hämta här.
2019-01-19 Tips från coachen
Dålig hastighet? Uppdatera din Router.
Jag har nu samverkat med OWNIT.

 1. Starta om er Router genom att i 30 s trycka på den lilla knappen (Reset) längst till höger på panelen (Inne i det lilla hålet). Använd ett gem, men var försiktig.
 2. Med din webbläsare, använd ”Bredbandskollen” för att mäta hastigheten.
 3. Är hastigheten Ner eller Upp under 500 Mbits ska programvaran uppdateras. OBS: Detta gäller vid mätning med kabelanslutning till routern.
  Denna uppdatering ska ske under helgen per automatik.
 4. Kvarstår problemet på tisdag v904, gör om punkterna 1 och 2.
  Om problemet därefter kvarstår, ring då kundtjänst på OWNIT och begär en uppdatering av routern.

Bilderna visar före och efter hos mig.
Med vänlig hälsning,
Ordf.2018-12-14 TV-boxarna har kommit till Rindö
För de medlemmar som har beställt TV-Bas genom Rindö Fiber så finns nu digital-boxarna att hämta idag fredag 14 december mellan kl. 16 och 20 hos
Michael Bohman, Stefan Löfvings väg 31, telefon 070-629 66 77
Styrelsen
2018-12-09 Nu är det dags för start
I mitten av nästa vecka kommer vi att kunna surfa och strax därefter kommer alla TV-boxar att levereras till RFEF.När detta är klart kommer alla som har beställt TV att bli informerade och kunna hämta boxarna på en angiven tid och plats hos en person i styrelsen.Michael Moberg
2018-11-10 Nu startar installation och blåsningen av fiber
Men vi har upptäck felaktigheter hos några fastigheter som vi här vill beskriva.
Vi hoppas med detta att du fixar din fastighet så att dessa fel inte finns hos dig när installatören kommer.
Försök fixa detta över helgen för nu är de på G.

 • Gräv fiberdiket hela vägen från platsen där inkopplingen ska göras vid tomtgräns hela vägen fram till husgrunden.
 • Inga rör och slangar ska ligga löst på marken. De måste vara nergrävda eller med klammer fastsatta på berg. Annars skadas fibertråden och du får bekosta reparationen.
 • Borrning i väggen ingår i entreprenörens åtagande så det blir rätt. Gör du det själv kan det bli så att entreprenören får göra om. Gör detta enbart om du pratat med dem i förväg när ni träffades.
 • Skapa utrymme utanför huset och på insidan där dragning, borrning och montering ska ske. KTEC ska inte behöva flytta möbler i huset.

RFEF och KTEC tackar på förhand för era insatser.

Ordf. RFEF

2018-10-17 Några saker att tänka på beträffande IP-telefoni

I vårt gruppavtal med Ownit ingår IP-telefoni (telefon via internet) vilket ger möjlighet till telefonabonnemang till en låg kostnad.
Själva abonnemanget ingår i din månadskostnad till Rindö Fiber och kostar alltså inget extra.
Däremot får du betala samtalsavgifter till Ownit för utgående samtal.

Vill du ha IP-telefoni har du två alternativ:

 1. Behålla ditt nuvarande nummer som du har till ditt fasta telefonabonnemang. Detta kallas portering och Ownit tar en engångsavgift för detta på 200 kronor.
 2. Få ett nytt nummer tilldelat av Ownit. Detta kostar inget.

I båda fallen beställer du detta hos Ownit och det tar 1-2 veckor att genomföra.

För er som behöver trygghetslarm påverkas detta inte om ni väljer IP telefoni då trygghetslarmen i Vaxholm går via mobilnätet. Detta enligt uppgift från socialförvaltningens enhetschef i Vaxholm.

Några viktiga saker att tänka på:

 • IP-telefoni fungerar inte vid strömavbrott, din router är ju då utan ström.
 • Tänk också på uppsägningstiden för ditt nuvarande abonnemang för fast telefon.

Du beställer IP-telefoni hos Ownit efter att du fått ett kundnummer från dem, lämpligen ett par veckor före aktiveringen av ditt internet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2018-10-04 Presentation på informationsmötet

RFEF höll idag tillsammans med Ownit och KTEC ett informationsmöte om ditt internet och tjänsteavtal samt arbetet med fiberdragningar och installationer.

Här är presentationen från mötet:

2018-09-21 Information om det aktuella läget

Vi fortsätter utan EON.
På grund av underleverantörer till EON har deras tidsplan för markläggning av elkabel förlängts på obestämd tid. De kommer att utföra arbetena, men måste göra ett omtag.

Vi inom RFEF har alla väntat länge nog och styrelsen har nu beslutat att vi fortsätter utan EON. Den 8 oktober kommer grävarbetena att återupptas runt Annedal, Mjöldammen och Rindöbaden. Vår entreprenör har gjort en bedömning att arbetena bör vara klara inom 2,5 mån.

Arbeten pågår redan längs stamledningen och BRF Rindö Västra och vi kommer inom 3 veckor att besluta om när vi startar inom övriga områden på Rindö.

Jag rekommenderar att ni som bor inom de områden som beskrivits ovan har kvar era fasta avtal till 2019-01-31.

RFEF återkommer med kallelse till informationsmöte med beställning av tjänster.

Ni som vill förbereda er kan gå till fliken Blanketter. Där finns två olika tjänste-avtal:

Gruppavtal
För er som har eller vill ha permanent uppkopplat internet. Detta är en fortsättning på det avtal vi har för etapp 1, (för er som redan tidigare har skrivit på tjänsteavtalen så gäller dessa villkor).

Månadsavtal
Detta avtal erbjuder abonnemang på månadsbasis, främst tänkt för deltidsboende som inte behöver ha sitt hus uppkopplat under hela året.

Beträffande kostnader för internet och TV framgår det av gruppavtalet respektive månadsavtalet.

Med vänlig hälsning,
Michael Moberg
Ordförande

2018-09-19
Rättad 181005
Information om de nya tjänsteavtalen

Nu har vi skrivit på tjänsteavtalet med Ownit för alla medlemmar inom RFEF för de kommande 4 åren avseende internet. Alla frågor på detta kommer att besvaras vid kommande mötesserie.

Priset ligger kvar på samma nivå som tidigare för internet (169:-/ mån + föreningens kostnader).

Vi har även påtecknat avtalet för TV för 4 år framöver för er som beställer detta (eller redan har). Utbudet på de olika paketen ser ni på OWNIT hemsida, men priserna där gäller inte för oss som har avtal genom Rindö Fiber.
Ni som vill ha TV i 4 år får då följande rabatterade priser: Grundpaketet är 99:-/mån, Flex 109:- och Stor 229:-. För Flex och Stor kan dessa priser förändras lite över tiden p.g.a. utbudets förändringar. Detta är de priser ni har nu och stämmer inte detta kontakta ordförande för anvisningar.

TV-boxen (HD-box) får vi för noll (0) kronor. Ni som redan har en gammal tv-box kommer att kunna byta upp er. Vill ni ha en Extra Hårddisk till HD-Box får ni beställa och bekosta detta själva.

Vi kommer inom kort att kalla till ett informationsmöte om bredbands- och TV-abonnemang. Vid detta tillfälle kan teckna er för ett abonnemang och ställa alla frågor.
Underlag för detta finns att hämta på webbplatsen under fliken Blanketter (Gruppavtal respektive Månadsavtal).

MVH
Michael Moberg
Ordf.

2018-09-13 Information om tjänsteavtalen för etapp 2
Under morgondagen (14/9) kommer styrelsen att skriva på avtalet med OWNIT för uppkopplingen av alla nya fastigheter. Det har varit en utmanande period, men vi har fått bra förutsättningar för att ni ska kunna få bibehålla de låga kostnaderna vi nu har.Så fort vi funnit en lokal kommer vi att kalla alla berörda till informationsmöte om avtalen för bredbandtjänsterna och TV. Detta möte kommer sedan att följas upp med ett antal tillfällen där ni som inte kan delta på mötet har möjlighet att träffa styrelsen.En förenklar information kommer att i samband med detta möte att finnas tillgänglig på vår hemsida.Så fort avtalet är påskrivet kommer vi här och på hemsidan att lägga ut detaljerna. Detta kopplat till tider för inkoppling m.m.
Med vänlig hälsning,
Ordf.
2018-07-15
Kompletterad 18 juli
Lägesrapport juli 2018
Rapporten innehåller fakta och ett par bedömningar. Vi börjar med fakta.
Grävarbetet har nu nått fram till semesteruppehåll. Fram tills nu har vi grävt inom alla områden där vi kommer att vara ensamma i schaktet. Vid huvuddelen av alla berörda fastigheter är rören ihopkopplade. Det som nu är kvar är de områden där vi planerar för samförläggning med E.ON.Semestern har nu startat även för dem och vårt arbete fortsätter den 6 augusti med några mindre kvarvarande grävarbeten. Går detta som planerat har KTEC bedömt att fiberinstallationen fram till husen i de grävda områdena kan vara klar i början av september, men i skrivande stund kan vi inte ange ett exakt datum.
Detta omfattar Mjöldammsvägen, Rådjursslingan, Harpaltsvägen, Signes väg, Bror Månssons väg, BRF Rindö Västra och Rindöbaden samt företagen inne på varvsområdet.RFEF förhandlar nu med Ownit för att få fram avtal beträffande internet och TV, vilket utbud som erbjuds och till vilka kostnader. Vi kommer att erbjuda dels ett gruppavtal som löper till 2022 till en låg kostnad, dels möjligheten till ett deltidsabonnemang med internet på månadsbasis för er med sommarstugor för att enbart ha internet när ni är vid stugan.
Så snart vi har mer information från Ownit kommer vi att publicera denna.I gruppavtalet ingår internetanslutning och valfritt tillval av TV med ett baspaket om cirka 12 kanaler samt valfritt IP-telefoni. Det finns möjlighet att lägga till fler TV-kanaler. Detta avtal innebär många hundra kronor lägre kostnad per månad än vad Bredbandsbolaget erbjöd år 2 för något år sedan.Deltidsabonnemanget omfattar enbart internetanslutning, alltså inget TV-paket eller IP-telefoni. Möjligheten till TV via s.k. streaming över internet finns givetvis.Det kan nu vara dags att se över de nuvarande avtal som kommer att behöva avslutas. Man kanske ska ha några veckors överlappning för att vara säker på att inte vara utan internet, TV och telefon.Vad det gäller samförläggning med E.ON kan vi tyvärr inte ange några datum. Det beror bland annat på att alla markavtal för el-kablarna inte har lämnats in samt ett bygglov som dragit ut på tiden. Entreprenörens bedömning nu är start i slutet av september.Hör ni rykten, kontakta då oss för att få fakta.Med vänlig hälsning,
Styrelsen
2018-06-18 Nyheter beträffande möjlighet till deltidsabonnemang
Det finns ju många fritidsfastigheter på Rindö som bara används under en del av året. Det har länge varit ett önskemål att kunna tillhanda fiber även till dessa till en rimlig kostnad.Vi håller nu på att förhandla ett avtal med Ownit där detta kan bli möjligt. Huvudpunkterna för denna anslutningsform är:

 1. Anslutningsavtal med Rindö Fiber till ordinarie kostnad – insats i föreningen med 20 000 kr.
 2. Medlemmen ingår eget tjänsteavtal med Ownit  på månadsbasis till deras ordinarie priser.
 3. IP-TV via Rindö Fiber är inte tillgängligt, däremot finns möjlighet till “streamad TV” via bredbandet.
 4. Byanätsavgift till Rindö Fiber med 135 kr/aktiv månad tillkommer.

Avtalsdiskussionerna pågår, vi återkommer med mer information när dessa är klara.

2018-04-29 Aviserad driftstörning från Ownit
02 MAJ, 10:00 Planerat arbete, Rindö:
Onsdagen den 2 Maj kommer vi ha ett servicefönster mellan klockan 10 och 11 för att uppgradera kapaciteten till boende på Rindö. Avbrottet beräknas som mest att pågå under ett par minuter.
Driftinformation finns på ownit.se/kundservice/driftstatus
2018-04-26 Dags för betalning av insatser
Detta gäller för medlemmar som bor i Annedal, Mjöldammen
I början av maj månad kommer vi att skicka ut en faktura från Rindö Fiber för medlemsinsatsen på 20 000 kronor. Fakturan förfaller i slutet av juni. Den skickas som en PDF-fil via e-post.
2018-04-11 Protokoll från föreningsstämman
Nu finns protokollet från föreningsstämman den 25 mars att läsa på medlemssidorna.
2018-04-11 Dags för medlemsavgiften för 2018
På årsmötet den 25 mars beslöts att medlemsavgiften till RFEF är 200 kronor för 2018.
För alla medlemmar som ännu inte har fiber (Etapp 2) är det dags att betala till vårt Bankgiro 174-5918.
Vänligen betala snarast så vi slipper påminna.För medlemmar som redan har fiber (Etapp 1) kommer medlemsavgiften att läggas på nästa kvartalsfaktura.
/Styrelsen
2018-04-06 Om Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen GDPR i kraft.
Den ersätter den gamla Personuppgiftslagen PuL.
Här kan du läsa mer om GDPR.
2018-04-05 Information om e-postproblem
En del av våra medlemmar har problem med de e-postmeddelanden som vi skickar ut via vår e-postleverantör Binero.
För att minska risken för skräppost har e-postleverantörena olika spärrlistor och många av dessa används av många e-postleverantörer. Det finns olika spärrlistor och olika tekniker för att hantera dessa, både avsändaradresser och mottagaradresser kan användas av dessa.En grupp mottagare verkar vara speciellt drabbade av dessa spärrlistor, nämligen de som har e-postadresser på domänerna @hotmail.com, @outlook.com, @live.com m.fl. För dessa mottagare händer det att meddelande klassas som skräppost och hamnar i skräppostmappen. I en del fall förekommer det också att mejlen stoppas helt och aldrig når mottagaren.Dessa problem kan vi inte kan göra något åt, men vi har fått ett tips från Binero:
Lägg in våra avsändaradresser (info@rindofiber.se och faktura@rindofiber.se) i din adressbok/kontaktlista, i en del fall har det hjälpt.
/Erik
2018-03-26 Presentation av utbyggnaden av Etapp 2
På föreningsstämman den 25 mars presenterades de aktuella utbyggnadsplanerna för Etapp 2:
2018-03-09 Dags för Föreningsstämma (Årsmöte) den 25 mars 2018
OBS platsen!


Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget för 2018 finns att läsa på medlemssidorna.
2017-11-17 Markarbeten på Rindö som kommer att ge störningar i trafiken
E.ON ska ersätta luftburna elledningar på Rindö med kabel i marken. Rindö Fiber lägger samtidigt ner fiber i samma grävning. Den första etappen omfattar arbeten längs flera vägar på västra delen av Rindö och pågår fram till sommaren 2018.Nu har arbetet startat med att gräva ner elledningarna på västra Rindö och Vaxholm stad och Rindö Fiber lägger samtidigt ner fiber längs Rindövägen. Arbetet kommer delvis att påverka trafiken under vissa perioder och framförallt gång- och cykelvägar kan behöva ledas om.På RFEF webbplats (här på denna sida) kommer information om hela fiberprojektet kontinuerligt att uppdateras. Här finner ni också de vanligaste frågorna med svar samt kontaktuppgifter till styrelsen avseende frågor rörande fibreringen.Med vänlig hälsning,
Ordf RFEF


Steg 1:

2017-11-05 Informationsmötet den 4 november 2017
Presentationen på informationsmötet finns nu att läsa på medlemssidorna.
Frågor och svar inför och under mötet finns att läsa under fliken Frågor och svar.
2017-11-02 Status för ETAPP 2
Inbjudan till informationsmöte den 4 november kl. 15 i Rindö Skola.
Ny information om status för etapp 2 finns nu att läsa på medlemssidorna.
2017-10-16 Status för ETAPP 2
Ny information om status för etapp 2 finns nu att läsa på medlemssidorna.
2017-06-18 Extra föreningsstämma 12 juni 2017
Protokollet från föreningsstämman finns nu att läsa på medlemssidorna.
2017-06-01 Tack!
Tack för det stöd ni gett oss i styrelsen när vi under de senaste veckorna arbetat med att vara ett attraktivt alternativ till en kommersiell fiberleverantör.RFEF har troligen det bästa avtalet som går att få på marknaden. Detta arbetar vi nu med att kunna bibehålla när resterande delar ska kopplas upp i Etapp 2. Vi fortsätter nu vår dialog med Ownit (Telenor) i den frågan.Samtidigt upprätthåller vi kontakt med Länsstyrelsen för att följa utvecklingen avseende bidraget. RFEF är en av de sex som har inlämnade ansökningar och vi är den största föreningen av dessa.Under veckans samtal uttryckte de att om inget förändras, utifrån nuvarande inkomna ansökningar, kommer bidragen att räcka till alla sex ansökningarna.Michael Moberg
Ordf. RFEF
2017-05-18 Rindö Fiber och andra alternativ
OBS Denna information gäller i första hand etapp 2!

Hämta (PDF, 210KB)

2017-04-18 Dags för Föreningsstämma (Årsmöte) den 7 maj 2017
OBS platsen!

Hämta (PDF, 77KB)


Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns att läsa på medlemssidorna.
2017-03-09 Länsstyrelsens bidragsbeslut den 8 mars 2017

Hämta (PDF, 57KB)

2017-02-01 Status beträffande etapp 2
Vår ordförande informerar:
Nu har vi fått presentationsunderlaget från mötet med Länsstyrelsen
den 13 januari 2017.Vi är 9 föreningar i Stockholms län som har lämnat in ansökan om bidrag.
Av dessa är 5 verksamma i skärgårdsområdet. Tillsammans kommer vi att bygga för 191 miljoner. Det sammanlagda bidraget kommer att uppgå till 104 milj. och för närvarande har länsstyrelsen 59 milj. att fördela. Dock har staten beslutat att tillföra mer medel under 2017.I skrivande stund har dessa medel inte fördelats ner till länsstyrelsenivån. MEN enl. Länsstyrelsens bedömning så ska detta ske under 2017.Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om fördelning av tillgängliga medel under mitten av mars. Inför detta beslut ska de kontrollera vårt inlämnade underlag och begära ev. kompletteringar. Detta har skett under förra veckan och RFEF har lämnat svar.Mellan föreningarna i Skärgården råder det ingen konkurrensstämning, detta p.g.a. att vi inte har påverkan på beslutet och är avsevärt skilda från varandra. Därför har det utvecklats ett bra samarbete där vi utbyter erfarenheter och stödjer varandra i arbetet med fakta och erfarenheter från eget område.Vi har också påbörjat förhandling med Skanova (Telia) för att få tillträde till befintliga kulvertar att kunna expandera RFEF mot Rindö Hamn och Oskar-Fredriksborg. Vi har kommunen som avtalad kund och intresse har visats från Trafikverket och en bostadsrättsförening i området. Nu ska vi bara se om det finns fler intresserade inom detta område. Är ni intresserade är det NU DAGS att höra av er till oss.Planera för att medverka på RFEF årsmöte den 5/3. Vi återkommer på vår Facebooksida och här med inbjudan. Årsmötet avslutas med en informationsmöte om våra planer.
2017-01-26 Status beträffande etapp 2
Vår ordförande informerar:
Jag har nyligen varit hos länsstyrelsen och väntar på deras anteckningar från mötet. Men jag kan göra en kort beskrivning och återkommer sedan med en bättre detaljerad.
Med på detta möte var alla andra organisationer som sökt bidrag.
Länsstyrelsen är av den uppfattning att inom 2017 ska alla som nu sökt bidraget kunna bli tilldelade sökta medel. Dock kunde de vid mötet inte säga vilka som får bidraget under våren och vilka som får vänta till i höst.
Länsstyrelsens kommer, enligt deras bedömning, att fatta det första beslutet under mitten av Mars.
RFEF kommer inom de närmaste veckorna att kalla till ett öppet årsmöte där alla Rindöbor får komma (helst en/bostad då alla inte kommer att få plats), men betalda medlemmar har rösträtt. Efter årsmötet kommer det att bli en information om pågående arbete med Etapp 2.
2016-12-04 Ändrad leverantör av TV-tjänsterna
Från och med den 29 november har Ownit övertagit TV-tjänsterna från Canal Digital – alla nuvarande medlemmar som har TV-tjänsterna bör ha fått ett brev från Ownit som berättar om detta. De gamla TV-boxarna fungerar med Ownits TV-tjänster men med något förändrade funktioner på fjärrkontrollen. Den största förbättringen är en klart bättre programguide.Ett litet tips: Standardinställningen är att boxen har energisparläge inställt på 4 timmar. Efter fyra timmar stängs boxen av och måste slår på igen via fjärrkontrollens av/på-knapp (längst upp till höger). Vill man undvika detta kan man gå till Inställningar och under Systeminställningar avaktivera energisparläget.Vidare finns nu en inspelningsbar box att köpa för 1598 kronor.
Läs mer på Ownits sida https://www.ownit.se/privat-tv.
2016-10-19 Nytt beträffande etapp 2

Nu närmar vi oss nästa tillfälle när länsstyrelsen kommer att besluta om bidrag. Sista datum för att uppdatera vårt underlag är den 15 december. När sedan beslutet kommer vet vi inte.

Länsstyrelses beslut baseras på ett poängsystem där ansökningarna rangordnas. De har ca 56 miljoner kronor att fördela. Vårt behov ligger på ca 4 miljoner.

Det vi nu har att göra fram till 15 december är att finna ytterligare 12 fast boende som vill ha internet. Är du intresserad av att få fiber hjälper du hela Rindö med att höra av dig till oss. Vi knackar snart på din dörr. Får vi 12 bostäder till att visa intresse, kommer vi att uppnå maxpoäng inom två av tre bedömningsområden. Inom det tredje området har vi 4 av 5 poäng och vi kan inte nå högre.

Ni undrar säkert om vi har någon möjlighet att få detta bidrag? Vid samverkan med Länsstyrelsen har vi fått informationen att vi ligger bra till med tanke på de poäng vi redan har. För att komma vidare så jobbar vi i styrelsen med olika alternativ för utbyggnaden.

Bland annat har EON aviserat att de planerar ett stort arbete på delar av Rindö för att lägga ner elkablar i marken. RFEF är delaktiga i planeringen och får kontinuerliga uppdateringar.
Vi undersöker också möjlighet att dela redan av andra nedgrävda rör och kulvertar samt att samförlägga fiberkablar, vilket håller ner kostnaden för utbyggnad.

Det finns områden på Rindö som betecknas som “tätort”. Inom dessa områden kan vi inte få bidrag. Trots detta tittar vi nu på att börja dra fram fiber. Det gäller området från etapp 1 till och med Solövägen. Byggstart är dock inte fastställd, men vi kommer inom kort att få grepp om de sista pusselbitarna.

Michael Moberg
Ordf. RFEF

2016-07-11 Problem med WiFi-täckningen?
Micke Moberg har några tips om du har dålig mottagning på ditt trådlös nät.
Läs mer här.
2016-06-23 Nyhetsbrev från Bredbandsforum
Under Läs Mer … finns nu ett nyhetsbrev från Bredbandsforum med mer eller mindre intressant information.
2016-06-18 Fiberpub
Idag höll vi en Fiberpub på Waxholms bryggeri med efterföljande ölprovning.
Vår ordförande Michael Moberg höll en genomgång av dagens läge, vad vi behöver göra för att komma vidare i vårt arbete med att förse resten av Rindö med fiber och vilka planer som finns för Rindös utbyggnad.
Du kan läsa presentationen här.
2016-06-17 Medlemsavgifter!
I mars fattade vårt årsmöte – föreningsstämman – beslut om att medlemsavgiften för 2016 är 300 kronor att betalas inom en månad.
Nu – tre månader senare – är det fortfarande 44 medlemmar som ännu inte betalat trots två påminnelser.Det känns rätt motigt att arbeta ideellt och behöva lägga ner tid och energi på att påminna medlemmar om en så självklar sak som att betala sin medlemsavgift. SKÄRPNING!
2016-06-11 RFEF arrangerar en informationsmöte om fibreringen av Rindö.
Alla boende på Rindö är välkomna. Mötet sker i samarbete med Waxholms Bryggeri.Mötet genomförs i Waxholms Bryggeris lokaler (f.d.Biografen) lördagen den 18 Juni kl 13:30.
RFEF kommer att informera om arbetsläget avseende ekonomin för etapp 2,
bidraget, anslutningsgraden samt vad vi gör för att få bättre förutsättningar för att erhålla bidraget vid nästa tillfälle. Vi informerar samtidigt om ett uppkommande samarbete med EON om samförläggning av el och fiber inom ett större område på Rindö. Det kommer att finnas tid för frågestund.DÄREFTER
Waxholms Bryggeri genomför direkt efter mötet en ölprovning med specialpris för dagen med tillhörande bryggerivisning. Föranmälan för denna visning/ ölprovning skickas senast torsdag 16/6 till info@waxholmsbryggeri.se eller till
michael.m@rindofiber.se
Kostnaden för ölprovningen är (specialpris för oss denna dag) 250:- som betalas av den enskilde på plats.Välkomna!
2016-06-10 När det sker ägarbyte för en fastighet som har fiberanslutning eller ingånget anslutningsavtal med Rindö Fiber så är det några punkter att beakta – läs mer under Om Rindö Fiber -> Dokument -> Handlingsplan vid fastighetsöverlåtelse.
2016-05-05 Nu har äntligen länsstyrelsen fattat beslut om glesbygdsstödet till utbyggnaden av internet.
Det blev enbart 2 av 12 sökande som fick stöd i denna omgång. Pengarna gick till två områden på Ljusterö. Länsstyrelsen har samtidigt meddelat att vi som inte har fått bidraget i denna omgång kommer att finnas kvar inför nästa beslutstillfälle. Länsstyrelsen kan dock inte ange något datum för detta. Det finns pengar kvar att fördela och man har även begärt mer pengar att fördela då behovet är större än tilldelande medel.Vad innebär då detta för RFEF?
Det enda sätt som vi kan påverka nästa beslut, är att klättra högre upp på prioriteringsskalan. För vår del innebär det att öka antalet avtal med er som är fast boende på ön inom etapp 2. Vi behöver komma över 85% anslutningsgrad. I praktiken innebär detta att RFEF behöver på ett tydligare sätt informera om fördelarna med att skaffa tillgång till internet via fiber gentemot andra alternativ.Styrelsen kommer nu att samlas runt dessa frågor för att förbättra våra positioner ytterligare inför nästa tillfälle.Michael Moberg
Ordf. RFEF
2016-04-08 På Ny Tekniks webbplats finns en intressant artikel som belyser mobil 5G-teknik kontra fiber.
Läs den här inklusive kommentarerna på slutet.
2016-03-18 Protokollet från Årsmötet den 12 mars finns nu att läsa på medlemssidorna.
2016-03-08 Välkomna till Årsmötet (Föreningsstämman) den 12 mars kl. 14
på Biografen, Oscar Fredriksborg
2016-02-24 Här kan du läsa Nyhetsbrev februari 2016 från Bredbandsforum.
2015-12-16 Här kan du läsa Nyhetsbrev december 2015 från Byanätsforum.
2015-11-14 Här kan du läsa vårt Nyhetsbrev för etapp 1.
2015-10-20 Här kan du läsa Nyhetsbrev oktober 2015 från Byanätsforum.
2015-10-15 Det 8 oktober hölls en extra föreningsstämma med en punkt att behandla:

 • Bekräftelse av revidering av föreningens stadgar

Stämmoprotokollet finns att läsa på Medlemssidorna efter inloggning, de reviderade stadgarna under fliken Om Rindö Fiber > Föreningsstadgar.

2015-09-16 Det 10 september hölls en extra föreningsstämma med två huvudpunkter att behandla:

 • Val av två nya styrelseledamöter.
 • Mindre revidering av föreningens stadgar

Stämmoprotokollet finns att läsa på Medlemssidorna efter inloggning, de reviderade stadgarna under fliken Om Rindö Fiber > Föreningsstadgar.

2015-09-06 RFEF har nu som många sett skickat ut fakturor för tjänsterna till medlemmarna i etapp 1.
Vi kommer att fakturera var tredje månad och den första fakturan gäller för perioden oktober till december. Bredbandstjänsten planeras att vara i drift senast 1 oktober. Vi har i fredags fått reda på att TV-tjänsten tyvärr inte kommer igång förrän i senare halvan av oktober på grund av administrativa rutiner hos Canal Digital.De utskickade fakturorna omfattar 3 månader även för dem som har beställt TV-tjänsten, men detta kommer att regleras på nästa kvartalsfaktura.Vi kommer att fortsätta att arbeta för att göra tydligare fakturor i framtiden, men det var viktigt att få iväg dem i tid för att vi ska få igång allt.
2015-09-01 Redan för ett par veckor sedan meddelade vi att det är dags att beställa tjänster i nätet för etapp 1. Sedan gick vi runt och lade blanketterna i brevlådorna, sista datum för att lämna i dem till oss var i går.
Vi måste lämna beställningarna vidare till Ownit inom kort –
MEN vi saknar fortfarande 18 beställningar!
Vill du vara med från starten av etapp 1 i vårt nät nu i slutet av september, så lämna in din beställning OMGÅENDE!
Kommer du inte med i första omgången är det 3-4 veckors leveranstid.
2015-08-17 Nu är det hög tid att beställa dina tjänster till din fiberanslutning för de medlemmar som bor i etapp 1!
Vi har beställt ett antal digitalboxar för TV från Ownit och det är först till kvarn som gäller. Kommer du inte med i första omgången är det 3-4 veckors leveranstid.
2015-08-13 Nu finns beställningsblanketten för beställning av våra fibertjänster under fliken
Blanketter. Mer information kommer på Fiberpuben i kväll.
2015-07-06 Bredbandsavtalet med Ownit är nu påskrivet, se Veckobrev 2015-18 under fliken Aktuellt > Veckobrev. Slutförhandlingarna med Ownit om TV-avtalet har dragit ut litet i tiden. Vi återkommer inom kort när alla detaljer är på plats.
2015-06-18 Nu har Byanätsforum även en grupp på Facebook: Byanätforums Facebookgrupp.
Det är en sluten grupp, men det går bra att anmäla sig dit.
2015-06-11 Under fliken Läs mer … finns det två intressanta länkar:
PTS Bredbandsforum
ByanätsforumDe är en del regeringens satsning på bredband och går till två olika webbplatser som innehåller mängder av intressant information för den som vill läsa mer. Det finns även nyhetsbrev att hämta där för den senaste informationen.
2015-06-11 Här är ett par bilder från fräsningen för kablar på Vegabacken:
150610_B 150610_AKlicka på bilderna för full storlek!
2015-06-07 Läs en intressant artikel om Bredband i Halland.
Artikeln kommer från Region Hallands tidning Bästa livsplatsen, nov -14.
2015-05-22 Viktigt: Vi håller kontakten med våra medlemmar dels via vår webbplats, dels via e-post.

Webbplatsen är ett bra sätt att få ut information – men det förutsätter att du aktivt går hit och läser det som vi publicerar här. Just nu gör du det, det var väl inte så svårt att hitta hit?

Vi skickar ju också ut information med e-post och då får du ju denna i din e-brevlåda.
Men det gäller bara under två förutsättningar:
1. att vi har en korrekt e-postadress
2. att din brevlåda inte är full.
Alltså – meddela ändrad e-postadress och se till att din brevlåda inte är full!
Vi har nu ett nytt program för att hantera utskicken och det ger oss också en del statistik.
Till exempel kan vi se att våra medlemmar har läst mellan 50-60 procent av utskicken medan de som finns på intresselistan bara har läst runt 30-40 procent.

2015-05-13 Nu finns Tjänsteutbudet för Rindö Fiber att läsa på medlemssidorna.
2015-05-11 Nu finns tidplanen för etapp 1 att läsa på medlemssidorna.
2015-04-24 Nu är sista pusselbiten på plats för Etapp 1.
I går kväll godkände Nämnden för teknik, fritid och kultur, Vaxholms Kommun,
RFEF:s ansökan om Markavtal för Etapp 1.
Detaljprojektering för de aktuella fastigheterna har redan startat och inom kort startar grävningen.
2015-03-30 Vi har nyligen tecknat avtal med en entreprenör för grävning och fibrering av etapp 1.
Denna omfattar området runt Rindö Centrum och vi räknar med med att starta arbetet under våren.
Parallellt arbetar vi vidare med planering och bidragsansökan för övriga delar av Rindö.
2015-02-15 Presentationen på årsmötet finns att läsa på Medlemssidorna.Vidare finns en intressant artikel från Dagens Nyheter om priser för bredbandsanslutning. Läs artikeln här

Hämta (PDF, 93KB)


Hämta (PDF, 114KB)

2015-01-06 Inbjudan till informationsmöte den 18 januari kl. 15:00
Läs mer här
2014-12-11 Nu finns det nytt att läsa på sidan Läs mer ..
2014-12-08 Nu finns information om anslutningsregler och anslutningsavgifter här på webbplatsen.
Du finner dessa under Om Rindö Fiber ⇒ Dokument.
Vidare finns det mer att läsa under Frågor och svar.
2014-11-04 På medlemssidorna finns det ett Nyhetsbrev till alla våra medlemmar.
Medlemssidorna hittar du under Om Rindö Fiber ⇒ Medlemssidor.
Följ instruktionen på sidan. Har du problem så hör av dig till mig erik@rindofiber.se
2014-07-20 Du vet väl att vi har en egen grupp på Facebook?
Rindö Fiber på Facebook
2014-07-20 Michael Moberg har författat ett dokument som förklara möjligheter för det smarta hemmet med hjälp av fiberanslutning.
2014-06-20 Nu finns det nytt att läsa på sidan Läs mer ..På våra medlemssidor kan du också läsa anteckningar från informationsmötet den 12 juni på Triton samt den presentation som visades. Vårt projekt går vidare med nya bättre förutsättningar!
2014-05-23 Användningen av mobilt bredband har tagit ordentlig fart, särskilt för att se på film och TV i mobiler och på surfplattor. Nätoperatörerna har svårt att hänga med på det ökade behovet av kapacitet och försöker på olika sätt få kunderna att betala för utbyggnaden av mobilnätet.
PC för Alla har en läsvärd artikel om detta, läs den här.
2014-05-01 Nu har ett nyhetsbrev 14-04-30 skickats ut till alla medlemmar.
Det finns också att läsa på medlemssidorna. Gå till Om Rindö Fiber -> Medlemssidor och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
2014-04-15 Nu har ett nyhetsbrev skickats ut till alla medlemmar.
Har du inte fått detta så hör av dig till info@rindofiber.se!
2014-03-22 Efter föreningsstämman den 13 mars har medlemsteckningen tagit fart, idag har 122 medlemmar tecknat medlemskap – bra!Dock behöver vi nästan lika många till för att projektet ska gå runt – har du inte ansökt om medlemskap ännu – gör det nu!Vi kommer inom kort att gå ut med anbudsförfrågningar till aktuella entreprenörer beträffande grävning och fiberdragning.
2014-02-15 Blankett för medlemsansökan, föreningsstadgar och några avtalsmallar finns under fliken Blanketter
2014-02-07 Nu finns en översiktlig tidsplan att läsa här under fliken Aktuellt
2014-01-31 Nu finns vi även på Facebook med en egen intressegrupp Rindö Fiber
2014-01-25 Inbjudan till informationsmöte den 18 februari 2014 finns nu att läsa här under Aktuellt.Vidare finns föreningsstadgar, ansökan om medlemskap och avtalsmallar att läsa under fliken blanketter.Nu finns det en principskiss som visar hur en fiberanslutning till byggnad kan göras.
2014-01-21 Rindö Fibers nyhetsbrev 140121 finns nu att läsa här under Aktuellt.
2013-12-09 Rindö Fibers nyhetsbrev 131209 finns nu att läsa här under Aktuellt.
2013-11-09 Projektledarens nyhetsbrev 131109 finns nu att läsa här under Aktuellt.Är du intresserad av att delta i vårt fortsatta arbete,kontakta projektledaren Kjell Hilding.SIKO har publicera ett nyhetsbrev som ger information om andra liknande fiberprojekt som är på gång i skärgården.
2013-10-26 Den 24:e oktober höll Rindöborna ett allmänt informationsmöte på Triton om Fiberprojektet.Rapport från mötet finner du här.Presentationen under mötet med kommentarer finner du här.Vidare finns det ett en intressant handbok i PDF-format från Bredbandsforum att hämta på sidan “Läs mer“. Den innehåller mycket matnyttig information, går bra att läsa men har något tekniskt problem som gör att den inte går att skriva ut.
2013-10-14 Den 24:e oktober kl. 19:30 håller Rindöborna ett allmänt informationsmöte på Triton om Fiberprojektet.Kallelsen finner du här.Kom och gör din röst hörd om du vill hjälpa till att driva projektet framåt för oss alla här på Rindö!Vidare finns det ett par nya länkar till intressanta artiklar på sidan “Läs mer“.
2013-10-08 Nu har arbetet i Bredbandsgruppen gått vidare. Under sommaren har vi analyserat vårt underlag, haft många diskussioner med Länsstyrelsen och har låtit göra en grovprojektering med hjälp av ett konsultföretag. En statusrapport finns att läsa här.Vidare har vi haft diskussioner med andra projekt, varav ett – Löttingelund – har tillåtit oss att dela med oss av deras erfarenheter.Vi har nu avrapporterat vårt arbete till föreningen Rindöbornas styrelse och för att besluta om hur det hela kan gå vidare kommer Rindöborna att bjuda in till ett informationsmöte på Triton 2013-10-24, kl 19:30. Vi uppmanar alla intresserade Rindöbor att komma dit, låt också djungeltelegrafen till grannar och vänner. Tillsammans kan vi se till att vi får fiber på Rindö!
2013-06-28 Nu finns en statusrapport efter vårens arbete att läsa under rubriken Aktuellt.Vidare finns ett principiellt nätverksdiagram för hur Rindö Fiber kan byggas upp.
2013-02-14 Nu finns en rapport från informationsmötet den 12 februari under rubriken Aktuellt.En intressant fråga kom upp: Hur påverkas värdet på min fastighet av fiberanslutning?Några svar finns att läsa på sidan ‘Frågor och svar‘, punkt 8.
2013-02-03 Det finns ett par nya informationsbrev att läsa under ‘Senaste inläggen’ – ett från SIKO och ett från Post- och TeleStyrelsen.
2013-01-30 Nu är vi uppe i 190 svar på enkäten varav 130 är intresserade eller mycket intresserade.Inbjudan till informationsmötet den 12 februari har skickats ut och finns även att läsa här.
2013-01-15 Nu har många upptäckt vår webbplats och har svarat på enkäten beträffande intresset för fiberanslutning.Just nu har vi fått in 163 svar varav 112 är intresserade eller mycket intresserade, några är tveksamma och resten inte intresserade.Om du inte har svarat på enkäten, gör det nu!
2013-01-03 Vi är nu igång med dörrknackning för att få en mer komplett bild av intresset för fiberanslutning. Ett allmänt informationsmöte är planerat till den 12 februari, vi återkommer med tid och plats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *