Statusrapport 28 juni 2013

Dagsläget och näraliggande steg i projektet Fiber på Rindö

Under det senaste året har en projektgrupp under Föreningen Rindöborna arbetat för att klarlägga förutsättningarna att ge de som är intresserade tillgång till fiberuppkoppling till Internet, TV och IPtelefoni.

Följande information har sammanställts och planer redovisas nedan:

  1. Genom ett utskick kombinerat med dörrknackning har 209 fastighetsägare av c:a 450 visat intresse att ansluta under den preliminära förutsättningen att anslutningsavgiften ligger mellan 15 000 till 20 000 kr. De intresserade har markerats på en karta över Rindö.
  2. Projektgruppen har upprättat en webbplats www.rindofiber.se. Där finns litteraturlänkar, frågor och svar, projektgruppens sammansättning, ett anmälningsformulär för den intresserade m.m.
  3. Länsstyrelserna i Sverige fördelar ett glesbygdsstöd för fiberinstallation för områden i landet där ”marknaden” inte erbjuder överkomliga anslutningsavgifter. Det har varit projekt­gruppens förmodan att ett sådant stöd skulle vara tillgängligt för Rindö.
    Se dock punkt 4 nedan.
  4. Telia har installerat fiber inom tre områden på Rindö: Vasallen, Grenadjären samt Lupinen. Därför är Rindö mycket lågt kvalificerat för glesbygds- liksom kanalisationsstöd.
  5. Projektgruppen avser nu att låta utarbeta en grovprojektering för att därefter kontakta lämpliga leverantörer för diskussion om samarbete i frågan. Projektgruppen kommer att försäkra sig om att omfattningen (hela Rindö), innehållet och nivån på grovprojekteringen har tillräcklig kvalitet för att ge leverantörer nödvändig information för att dessa skall kunna offerera sina tjänster.  En dylik grovprojektering har indikerats kunna tas fram för 20 000 – 25 000 kr och motsvarar en veckas arbete med kartor och besök på plats.
  6. Vaxholms Kommun samt Länsstyrelsen har beviljat Föreningen Rindöborna 20 000 respektive 30 000 kr som etableringsstöd. Av dessa medel har c:a 5 000 kr förbrukats på distributionskostnader samt en reklamplats på Färjan Nina.
  7. Projektgruppen ansöker nu om att Föreningen Rindöborna medger en senare utbetalning från kommunens och länsstyrelsens beviljningar för en grovprojektering enligt ovan.
  8. Inga konkreta tidplaner föreligger men följande är en bästa uppskattning:  grovprojekteringen genomförd i slutet av augusti, offertarbete september- december, beslut i januari och byggstart  i mars. Projektet kan tänkas ta tre månader att genomföra.

Vaxholm, 2013-06-27
Kjell Hilding
Projektledare

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *