Författararkiv: Erik Dalhammar

Om Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

För RFEF:s del innebär det att de uppgifter som vi registrerar och behandlar för våra medlemmar är namn och adress, telefonnummer och e-postadresser. Vidare behandlar vi uppgifter om medlemmars fastigheter och engagemang i föreningens tjänster och avtal rörande dessa m.m. samt betalningar av olika avgifter.

Vi delar inte några personuppgifter med andra parter.

Den rättsliga grunden för vår behandling av medlemmarnas personuppgifter är dataskyddsförordningens artikel 6.1 b som innebär att det föreligger att avtalsförhållande mellan RFEF och medlemmen då medlemskapet har beviljats.

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för personer som lämnat intresseanmälningar är dataskyddsförordningens artikel 7 som innebär att personen lämnat sitt samtycke vid intresseanmälan.

Har ni frågor om detta så kontakta oss: info@rindofiber.se

De registrerades rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Du kan läsa mer om detta i dataskyddsförordningens artiklar 12 och 13.

Dataskyddsförordningens texter

Du kan läsa förordningens kompletta text här.

Du kan också läsa motsvarande texter direkt på Datainspektionens webbplats.

Erik Dalhammar

25 januari, 2014

Nu har vi kommit så långt i vårt projekt att det är dags för ett informationsmöte den 18 februari 2014. Läs inbjudan till detta här.

Vidare finns det mer att läsa på webbplatsen, läs mer under fliken Aktuellt.

Infomötet 2013-10-24

Informationsmötet den 24 november på Triton drog ett trettiotal intresserade.

Projektledarerns rapport och presentation finns att läsa unders fliken Aktuellt.
Information om RALAs grovprojektering och deras områdeskartor hittar du under fliken Läs mer.

Som vanligt uppmanar jag intresserade läsare att besöka sidan Läs mer.

/Erik Dalhammar

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Stockholm ger ut ett nyhetsbrev Landsbygd i Centrum med ett antal nummer under året.

Det senaste numret – nr 4 med datum 10 december 2012 – har Bredband som tema och innehåller flera läsvärda artiklar. Klicka här för att läsa nyhetsbrevet.

Vidare finns hänvisningar till ett par andra skrifter i ämnet:
Utbyggnad av bredband på landsbygd” utgiven av PTS (Post- och TeleStyrelsen, rapporten är från maj 2010)
Bredband till dig som bor på landsbygden
” utgiven av Stadsnätsföreningen

/Erik

Nya intressanta webbplatser

Hej,

Hittade några intressanta webbplatser om bredband och  fibernät.

Det är Landsortsnät, Bredbandsforum, Wikipedia och Bredbandswebben (Telia).
Visst innehåller några reklam men är ändå informativa.

Länkarna finns också på Läs mer-sidan.

7 december:
Ramlade också på en lång men intressant diskussion om fiber, ADSL och mobilt bredband via mobilnätet.
Diskussionen hittar du här.

Fler länkar: Hela Sverige ska leva, RALA (Entreprenör), Skanova (Telias nätbolag).

Du kan själv leta efter fler webbplatser, artiklar mm via Google, använd t ex sökorden ‘bredband fiber bygga‘.

/Erik