Fiber på Rindö

På Rindö har vi sedan 2013 har vi en fiberförening och första fastigheterna varit uppkopplade sedan 2015. Sedan 2020 har Rindö Fiber ekon. för. (RFEF) ca 340 medlemmar och under hösten 2021 är alla  uppkopplade enligt plan.

Hur har detta blivit möjligt? Föreningen bildades utifrån en arbetsgrupp inom Föreningen Rindöborna med målsättning att förse intresserade Rindöbor med fiberuppkoppling.

Regeringen bestämde att det inte ska vara dyrare att få snabb uppkoppling på lands­bygden jämfört med närmaste tätort, och avsatte därför pengar till stöd för orter som ville dra i gång egna utbyggnadsprojekt.

Under 2016 arbetade styrelsen med att få flera intressenter samt att vi ska uppnå full poäng inom dåvarande regelsystem för att få bidraget till etapp 2. Dock ändrades reglerna för att få bidraget, vilket innebar att flera områden stod utan bidrag.

Efter flera turer lyckades styrelsen teckna ett lån som därigenom kunde säkerställa en låg kostnad för medlemmarna över längre tid. I samband med detta lyckades också staten formulera nästa bidragsdel med finansiering från EU jordbruksstöd så att 1/3 av området skulle kunna få bidrag och därefter har projektet rullat vidare. Sista anslutna område blev klart hösten 2021. Det har tillkommit ett antal efteranslutningar och fler är på gång.

Det går fortfarande att ansluta sig till föreningens fibernät. Antingen som enskild fastighetsägare, företag, bostadsrättsförening eller om det planeras större bostads­områden.

Kontakta föreningen så guidar vi dig till din internetanslutning.
Sök medlemskap och efter beviljat medlemskap fyller du i och skickar in Anslutningsavtal och Markupplåtelseavtal.

Mer information om regler och kostnader finns under fliken Om Rindö Fiber => Dokument.
Blanketter finns under fliken Blanketter.

Läs gärna sidan Aktuellt!

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller synpunkter.

// Hälsningar Styrelsen Rindö Fiber ek. för.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *