Aktuellt från Rindö Fiber ek. för.

Här informerar vi om vad som händer med fiberprojektet:
(Läs även nyhets- och veckobreven under fliken Aktuellt > Nyhets- och veckobrev)

2017-11-17 Markarbeten på Rindö som kommer att ge störningar i trafiken
E.ON ska ersätta luftburna elledningar på Rindö med kabel i marken. Rindö Fiber lägger samtidigt ner fiber i samma grävning. Den första etappen omfattar arbeten längs flera vägar på västra delen av Rindö och pågår fram till sommaren 2018.

Nu har arbetet startat med att gräva ner elledningarna på västra Rindö och Vaxholm stad och Rindö Fiber lägger samtidigt ner fiber längs Rindövägen. Arbetet kommer delvis att påverka trafiken under vissa perioder och framförallt gång- och cykelvägar kan behöva ledas om.

På RFEF webbplats (här på denna sida) kommer information om hela fiberprojektet kontinuerligt att uppdateras. Här finner ni också de vanligaste frågorna med svar samt kontaktuppgifter till styrelsen avseende frågor rörande fibreringen.

Med vänlig hälsning,
Ordf RFEF


Steg 1:
2017-11-05 Informationsmötet den 4 november 2017
Presentationen på informationsmötet finns nu att läsa på medlemssidorna.
Frågor och svar inför och under mötet finns att läsa under fliken Frågor och svar.
2017-11-02 Status för ETAPP 2
Inbjudan till informationsmöte den 4 november kl. 15 i Rindö Skola.
Ny information om status för etapp 2 finns nu att läsa på medlemssidorna.
2017-10-16 Status för ETAPP 2
Ny information om status för etapp 2 finns nu att läsa på medlemssidorna.
2017-06-18 Extra föreningsstämma 12 juni 2017
Protokollet från föreningsstämman finns nu att läsa på medlemssidorna.
2017-06-01 Tack!
Tack för det stöd ni gett oss i styrelsen när vi under de senaste veckorna arbetat med att vara ett attraktivt alternativ till en kommersiell fiberleverantör.RFEF har troligen det bästa avtalet som går att få på marknaden. Detta arbetar vi nu med att kunna bibehålla när resterande delar ska kopplas upp i Etapp 2. Vi fortsätter nu vår dialog med Ownit (Telenor) i den frågan.Samtidigt upprätthåller vi kontakt med Länsstyrelsen för att följa utvecklingen avseende bidraget. RFEF är en av de sex som har inlämnade ansökningar och vi är den största föreningen av dessa.Under veckans samtal uttryckte de att om inget förändras, utifrån nuvarande inkomna ansökningar, kommer bidragen att räcka till alla sex ansökningarna.Michael Moberg
Ordf. RFEF
2017-05-18 Rindö Fiber och andra alternativ
OBS Denna information gäller i första hand etapp 2!

Hämta (PDF, 210KB)

2017-04-18 Dags för Föreningsstämma (Årsmöte) den 7 maj 2017
OBS platsen!

Hämta (PDF, 77KB)


Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns att läsa på medlemssidorna.
2017-03-09 Länsstyrelsens bidragsbeslut den 8 mars 2017

Hämta (PDF, 57KB)

2017-02-01 Status beträffande etapp 2
Vår ordförande informerar:
Nu har vi fått presentationsunderlaget från mötet med Länsstyrelsen
den 13 januari 2017.Vi är 9 föreningar i Stockholms län som har lämnat in ansökan om bidrag.
Av dessa är 5 verksamma i skärgårdsområdet. Tillsammans kommer vi att bygga för 191 miljoner. Det sammanlagda bidraget kommer att uppgå till 104 milj. och för närvarande har länsstyrelsen 59 milj. att fördela. Dock har staten beslutat att tillföra mer medel under 2017. I skrivande stund har dessa medel inte fördelats ner till länsstyrelsenivån. MEN enl. Länsstyrelsens bedömning så ska detta ske under 2017.Länsstyrelsen kommer att fatta beslut om fördelning av tillgängliga medel under mitten av mars. Inför detta beslut ska de kontrollera vårt inlämnade underlag och begära ev. kompletteringar. Detta har skett under förra veckan och RFEF har lämnat svar.Mellan föreningarna i Skärgården råder det ingen konkurrensstämning, detta p.g.a. att vi inte har påverkan på beslutet och är avsevärt skilda från varandra. Därför har det utvecklats ett bra samarbete där vi utbyter erfarenheter och stödjer varandra i arbetet med fakta och erfarenheter från eget område.Vi har också påbörjat förhandling med Skanova (Telia) för att få tillträde till befintliga kulvertar att kunna expandera RFEF mot Rindö Hamn och Oskar-Fredriksborg. Vi har kommunen som avtalad kund och intresse har visats från Trafikverket och en bostadsrättsförening i området. Nu ska vi bara se om det finns fler intresserade inom detta område. Är ni intresserade är det NU DAGS att höra av er till oss.Planera för att medverka på RFEF årsmöte den 5/3. Vi återkommer på vår Facebooksida och här med inbjudan. Årsmötet avslutas med en informationsmöte om våra planer.
2017-01-26 Status beträffande etapp 2
Vår ordförande informerar:
Jag har nyligen varit hos länsstyrelsen och väntar på deras anteckningar från mötet. Men jag kan göra en kort beskrivning och återkommer sedan med en bättre detaljerad.
Med på detta möte var alla andra organisationer som sökt bidrag.
Länsstyrelsen är av den uppfattning att inom 2017 ska alla som nu sökt bidraget kunna bli tilldelade sökta medel. Dock kunde de vid mötet inte säga vilka som får bidraget under våren och vilka som får vänta till i höst.
Länsstyrelsens kommer, enligt deras bedömning, att fatta det första beslutet under mitten av Mars.
RFEF kommer inom de närmaste veckorna att kalla till ett öppet årsmöte där alla Rindöbor får komma (helst en/bostad då alla inte kommer att få plats), men betalda medlemmar har rösträtt. Efter årsmötet kommer det att bli en information om pågående arbete med Etapp 2.
2016-12-04 Ändrad leverantör av TV-tjänsterna
Från och med den 29 november har Ownit övertagit TV-tjänsterna från Canal Digital – alla nuvarande medlemmar som har TV-tjänsterna bör ha fått ett brev från Ownit som berättar om detta. De gamla TV-boxarna fungerar med Ownits TV-tjänster men med något förändrade funktioner på fjärrkontrollen. Den största förbättringen är en klart bättre programguide.Ett litet tips: Standardinställningen är att boxen har energisparläge inställt på 4 timmar. Efter fyra timmar stängs boxen av och måste slår på igen via fjärrkontrollens av/på-knapp (längst upp till höger). Vill man undvika detta kan man gå till Inställningar och under Systeminställningar avaktivera energisparläget.Vidare finns nu en inspelningsbar box att köpa för 1598 kronor.
Läs mer på Ownits sida https://www.ownit.se/privat-tv.
2016-10-19 Nytt beträffande etapp 2

Nu närmar vi oss nästa tillfälle när länsstyrelsen kommer att besluta om bidrag. Sista datum för att uppdatera vårt underlag är den 15 december. När sedan beslutet kommer vet vi inte.

Länsstyrelses beslut baseras på ett poängsystem där ansökningarna rangordnas. De har ca 56 miljoner kronor att fördela. Vårt behov ligger på ca 4 miljoner.

Det vi nu har att göra fram till 15 december är att finna ytterligare 12 fast boende som vill ha internet. Är du intresserad av att få fiber hjälper du hela Rindö med att höra av dig till oss. Vi knackar snart på din dörr. Får vi 12 bostäder till att visa intresse, kommer vi att uppnå maxpoäng inom två av tre bedömningsområden. Inom det tredje området har vi 4 av 5 poäng och vi kan inte nå högre.

Ni undrar säkert om vi har någon möjlighet att få detta bidrag? Vid samverkan med Länsstyrelsen har vi fått informationen att vi ligger bra till med tanke på de poäng vi redan har. För att komma vidare så jobbar vi i styrelsen med olika alternativ för utbyggnaden.

Bland annat har EON aviserat att de planerar ett stort arbete på delar av Rindö för att lägga ner elkablar i marken. RFEF är delaktiga i planeringen och får kontinuerliga uppdateringar.
Vi undersöker också möjlighet att dela redan av andra nedgrävda rör och kulvertar samt att samförlägga fiberkablar, vilket håller ner kostnaden för utbyggnad.

Det finns områden på Rindö som betecknas som “tätort”. Inom dessa områden kan vi inte få bidrag. Trots detta tittar vi nu på att börja dra fram fiber. Det gäller området från etapp 1 till och med Solövägen. Byggstart är dock inte fastställd, men vi kommer inom kort att få grepp om de sista pusselbitarna.

Michael Moberg
Ordf. RFEF

2016-07-11 Problem med WiFi-täckningen?
Micke Moberg har några tips om du har dålig mottagning på ditt trådlös nät.
Läs mer här.
2016-06-23 Nyhetsbrev från Bredbandsforum
Under Läs Mer … finns nu ett nyhetsbrev från Bredbandsforum med mer eller mindre intressant information.
2016-06-18 Fiberpub
Idag höll vi en Fiberpub på Waxholms bryggeri med efterföljande ölprovning.
Vår ordförande Michael Moberg höll en genomgång av dagens läge, vad vi behöver göra för att komma vidare i vårt arbete med att förse resten av Rindö med fiber och vilka planer som finns för Rindös utbyggnad.
Du kan läsa presentationen här.
2016-06-17 Medlemsavgifter!
I mars fattade vårt årsmöte – föreningsstämman – beslut om att medlemsavgiften för 2016 är 300 kronor att betalas inom en månad.
Nu – tre månader senare – är det fortfarande 44 medlemmar som ännu inte betalat trots två påminnelser.Det känns rätt motigt att arbeta ideellt och behöva lägga ner tid och energi på att påminna medlemmar om en så självklar sak som att betala sin medlemsavgift. SKÄRPNING!
2016-06-11 RFEF arrangerar en informationsmöte om fibreringen av Rindö.
Alla boende på Rindö är välkomna. Mötet sker i samarbete med Waxholms Bryggeri.Mötet genomförs i Waxholms Bryggeris lokaler (f.d.Biografen) lördagen den 18 Juni kl 13:30.
RFEF kommer att informera om arbetsläget avseende ekonomin för etapp 2,
bidraget, anslutningsgraden samt vad vi gör för att få bättre förutsättningar för att erhålla bidraget vid nästa tillfälle. Vi informerar samtidigt om ett uppkommande samarbete med EON om samförläggning av el och fiber inom ett större område på Rindö. Det kommer att finnas tid för frågestund.DÄREFTER
Waxholms Bryggeri genomför direkt efter mötet en ölprovning med specialpris för dagen med tillhörande bryggerivisning. Föranmälan för denna visning/ ölprovning skickas senast torsdag 16/6 till info@waxholmsbryggeri.se eller till
michael.m@rindofiber.se
Kostnaden för ölprovningen är (specialpris för oss denna dag) 250:- som betalas av den enskilde på plats.Välkomna!
2016-06-10 När det sker ägarbyte för en fastighet som har fiberanslutning eller ingånget anslutningsavtal med Rindö Fiber så är det några punkter att beakta – läs mer under Om Rindö Fiber -> Dokument -> Handlingsplan vid fastighetsöverlåtelse.
2016-05-05 Nu har äntligen länsstyrelsen fattat beslut om glesbygdsstödet till utbyggnaden av internet.
Det blev enbart 2 av 12 sökande som fick stöd i denna omgång. Pengarna gick till två områden på Ljusterö. Länsstyrelsen har samtidigt meddelat att vi som inte har fått bidraget i denna omgång kommer att finnas kvar inför nästa beslutstillfälle. Länsstyrelsen kan dock inte ange något datum för detta. Det finns pengar kvar att fördela och man har även begärt mer pengar att fördela då behovet är större än tilldelande medel.Vad innebär då detta för RFEF?
Det enda sätt som vi kan påverka nästa beslut, är att klättra högre upp på prioriteringsskalan. För vår del innebär det att öka antalet avtal med er som är fast boende på ön inom etapp 2. Vi behöver komma över 85% anslutningsgrad. I praktiken innebär detta att RFEF behöver på ett tydligare sätt informera om fördelarna med att skaffa tillgång till internet via fiber gentemot andra alternativ.Styrelsen kommer nu att samlas runt dessa frågor för att förbättra våra positioner ytterligare inför nästa tillfälle.Michael Moberg
Ordf. RFEF
2016-04-08 På Ny Tekniks webbplats finns en intressant artikel som belyser mobil 5G-teknik kontra fiber.
Läs den här inklusive kommentarerna på slutet.
2016-03-18 Protokollet från Årsmötet den 12 mars finns nu att läsa på medlemssidorna.
2016-03-08 Välkomna till Årsmötet (Föreningsstämman) den 12 mars kl. 14
på Biografen, Oscar Fredriksborg
2016-02-24 Här kan du läsa Nyhetsbrev februari 2016 från Bredbandsforum.
2015-12-16 Här kan du läsa Nyhetsbrev december 2015 från Byanätsforum.
2015-11-14 Här kan du läsa vårt Nyhetsbrev för etapp 1.
2015-10-20 Här kan du läsa Nyhetsbrev oktober 2015 från Byanätsforum.
2015-10-15 Det 8 oktober hölls en extra föreningsstämma med en punkt att behandla:

 • Bekräftelse av revidering av föreningens stadgar

Stämmoprotokollet finns att läsa på Medlemssidorna efter inloggning, de reviderade stadgarna under fliken Om Rindö Fiber > Föreningsstadgar.

2015-09-16 Det 10 september hölls en extra föreningsstämma med två huvudpunkter att behandla:

 • Val av två nya styrelseledamöter.
 • Mindre revidering av föreningens stadgar

Stämmoprotokollet finns att läsa på Medlemssidorna efter inloggning, de reviderade stadgarna under fliken Om Rindö Fiber > Föreningsstadgar.

2015-09-06 RFEF har nu som många sett skickat ut fakturor för tjänsterna till medlemmarna i etapp 1.
Vi kommer att fakturera var tredje månad och den första fakturan gäller för perioden oktober till december. Bredbandstjänsten planeras att vara i drift senast 1 oktober. Vi har i fredags fått reda på att TV-tjänsten tyvärr inte kommer igång förrän i senare halvan av oktober på grund av administrativa rutiner hos Canal Digital.De utskickade fakturorna omfattar 3 månader även för dem som har beställt TV-tjänsten, men detta kommer att regleras på nästa kvartalsfaktura.Vi kommer att fortsätta att arbeta för att göra tydligare fakturor i framtiden, men det var viktigt att få iväg dem i tid för att vi ska få igång allt.
2015-09-01 Redan för ett par veckor sedan meddelade vi att det är dags att beställa tjänster i nätet för etapp 1. Sedan gick vi runt och lade blanketterna i brevlådorna, sista datum för att lämna i dem till oss var i går.
Vi måste lämna beställningarna vidare till Ownit inom kort –
MEN vi saknar fortfarande 18 beställningar!
Vill du vara med från starten av etapp 1 i vårt nät nu i slutet av september, så lämna in din beställning OMGÅENDE!
Kommer du inte med i första omgången är det 3-4 veckors leveranstid.
2015-08-17 Nu är det hög tid att beställa dina tjänster till din fiberanslutning för de medlemmar som bor i etapp 1!
Vi har beställt ett antal digitalboxar för TV från Ownit och det är först till kvarn som gäller. Kommer du inte med i första omgången är det 3-4 veckors leveranstid.
2015-08-13 Nu finns beställningsblanketten för beställning av våra fibertjänster under fliken
Blanketter. Mer information kommer på Fiberpuben i kväll.
2015-07-06 Bredbandsavtalet med Ownit är nu påskrivet, se Veckobrev 2015-18 under fliken Aktuellt > Veckobrev. Slutförhandlingarna med Ownit om TV-avtalet har dragit ut litet i tiden. Vi återkommer inom kort när alla detaljer är på plats.
2015-06-18 Nu har Byanätsforum även en grupp på Facebook: Byanätforums Facebookgrupp.
Det är en sluten grupp, men det går bra att anmäla sig dit.
2015-06-11 Under fliken Läs mer … finns det två intressanta länkar:
PTS Bredbandsforum
ByanätsforumDe är en del regeringens satsning på bredband och går till två olika webbplatser som innehåller mängder av intressant information för den som vill läsa mer. Det finns även nyhetsbrev att hämta där för den senaste informationen.
2015-06-11 Här är ett par bilder från fräsningen för kablar på Vegabacken:
150610_B 150610_AKlicka på bilderna för full storlek!
2015-06-07 Läs en intressant artikel om Bredband i Halland.
Artikeln kommer från Region Hallands tidning Bästa livsplatsen, nov -14.
2015-05-22 Viktigt: Vi håller kontakten med våra medlemmar dels via vår webbplats, dels via e-post.

Webbplatsen är ett bra sätt att få ut information – men det förutsätter att du aktivt går hit och läser det som vi publicerar här. Just nu gör du det, det var väl inte så svårt att hitta hit?

Vi skickar ju också ut information med e-post och då får du ju denna i din e-brevlåda.
Men det gäller bara under två förutsättningar:
1. att vi har en korrekt e-postadress
2. att din brevlåda inte är full.
Alltså – meddela ändrad e-postadress och se till att din brevlåda inte är full!
Vi har nu ett nytt program för att hantera utskicken och det ger oss också en del statistik.
Till exempel kan vi se att våra medlemmar har läst mellan 50-60 procent av utskicken medan de som finns på intresselistan bara har läst runt 30-40 procent.

2015-05-13 Nu finns Tjänsteutbudet för Rindö Fiber att läsa på medlemssidorna.
2015-05-11 Nu finns tidplanen för etapp 1 att läsa på medlemssidorna.
2015-04-24 Nu är sista pusselbiten på plats för Etapp 1.
I går kväll godkände Nämnden för teknik, fritid och kultur, Vaxholms Kommun,
RFEF:s ansökan om Markavtal för Etapp 1.
Detaljprojektering för de aktuella fastigheterna har redan startat och inom kort startar grävningen.
2015-03-30 Vi har nyligen tecknat avtal med en entreprenör för grävning och fibrering av etapp 1.
Denna omfattar området runt Rindö Centrum och vi räknar med med att starta arbetet under våren.
Parallellt arbetar vi vidare med planering och bidragsansökan för övriga delar av Rindö.
2015-02-15 Presentationen på årsmötet finns att läsa på Medlemssidorna.Vidare finns en intressant artikel från Dagens Nyheter om priser för bredbandsanslutning. Läs artikeln här

Hämta (PDF, 93KB)


Hämta (PDF, 114KB)

2015-01-06 Inbjudan till informationsmöte den 18 januari kl. 15:00
Läs mer här
2014-12-11 Nu finns det nytt att läsa på sidan Läs mer ..
2014-12-08 Nu finns information om anslutningsregler och anslutningsavgifter här på webbplatsen.
Du finner dessa under Om Rindö Fiber ⇒ Dokument.
Vidare finns det mer att läsa under Frågor och svar.
2014-11-04 På medlemssidorna finns det ett Nyhetsbrev till alla våra medlemmar.
Medlemssidorna hittar du under Om Rindö Fiber ⇒ Medlemssidor.
Följ instruktionen på sidan. Har du problem så hör av dig till mig erik@rindofiber.se
2014-07-20 Du vet väl att vi har en egen grupp på Facebook?
Rindö Fiber på Facebook
2014-07-20 Michael Moberg har författat ett dokument som förklara möjligheter för det smarta hemmet med hjälp av fiberanslutning.
2014-06-20 Nu finns det nytt att läsa på sidan Läs mer ..På våra medlemssidor kan du också läsa anteckningar från informationsmötet den 12 juni på Triton samt den presentation som visades. Vårt projekt går vidare med nya bättre förutsättningar!
2014-05-23 Användningen av mobilt bredband har tagit ordentlig fart, särskilt för att se på film och TV i mobiler och på surfplattor. Nätoperatörerna har svårt att hänga med på det ökade behovet av kapacitet och försöker på olika sätt få kunderna att betala för utbyggnaden av mobilnätet.
PC för Alla har en läsvärd artikel om detta, läs den här.
2014-05-01 Nu har ett nyhetsbrev 14-04-30 skickats ut till alla medlemmar.
Det finns också att läsa på medlemssidorna. Gå till Om Rindö Fiber -> Medlemssidor och logga in med ditt användarnamn och lösenord.
2014-04-15 Nu har ett nyhetsbrev skickats ut till alla medlemmar.
Har du inte fått detta så hör av dig till info@rindofiber.se!
2014-03-22 Efter föreningsstämman den 13 mars har medlemsteckningen tagit fart, idag har 122 medlemmar tecknat medlemskap – bra!Dock behöver vi nästan lika många till för att projektet ska gå runt – har du inte ansökt om medlemskap ännu – gör det nu!Vi kommer inom kort att gå ut med anbudsförfrågningar till aktuella entreprenörer beträffande grävning och fiberdragning.
2014-02-15 Blankett för medlemsansökan, föreningsstadgar och några avtalsmallar finns under fliken Blanketter
2014-02-07 Nu finns en översiktlig tidsplan att läsa här under fliken Aktuellt
2014-01-31 Nu finns vi även på Facebook med en egen intressegrupp Rindö Fiber
2014-01-25 Inbjudan till informationsmöte den 18 februari 2014 finns nu att läsa här under Aktuellt.Vidare finns föreningsstadgar, ansökan om medlemskap och avtalsmallar att läsa under fliken blanketter.Nu finns det en principskiss som visar hur en fiberanslutning till byggnad kan göras.
2014-01-21 Rindö Fibers nyhetsbrev 140121 finns nu att läsa här under Aktuellt.
2013-12-09 Rindö Fibers nyhetsbrev 131209 finns nu att läsa här under Aktuellt.
2013-11-09 Projektledarens nyhetsbrev 131109 finns nu att läsa här under Aktuellt.Är du intresserad av att delta i vårt fortsatta arbete,kontakta projektledaren Kjell Hilding.SIKO har publicera ett nyhetsbrev som ger information om andra liknande fiberprojekt som är på gång i skärgården.
2013-10-26 Den 24:e oktober höll Rindöborna ett allmänt informationsmöte på Triton om Fiberprojektet.Rapport från mötet finner du här.Presentationen under mötet med kommentarer finner du här.Vidare finns det ett en intressant handbok i PDF-format från Bredbandsforum att hämta på sidan “Läs mer“. Den innehåller mycket matnyttig information, går bra att läsa men har något tekniskt problem som gör att den inte går att skriva ut.
2013-10-14 Den 24:e oktober kl. 19:30 håller Rindöborna ett allmänt informationsmöte på Triton om Fiberprojektet.Kallelsen finner du här.Kom och gör din röst hörd om du vill hjälpa till att driva projektet framåt för oss alla här på Rindö!Vidare finns det ett par nya länkar till intressanta artiklar på sidan “Läs mer“.
2013-10-08 Nu har arbetet i Bredbandsgruppen gått vidare. Under sommaren har vi analyserat vårt underlag, haft många diskussioner med Länsstyrelsen och har låtit göra en grovprojektering med hjälp av ett konsultföretag. En statusrapport finns att läsa här.Vidare har vi haft diskussioner med andra projekt, varav ett – Löttingelund – har tillåtit oss att dela med oss av deras erfarenheter.Vi har nu avrapporterat vårt arbete till föreningen Rindöbornas styrelse och för att besluta om hur det hela kan gå vidare kommer Rindöborna att bjuda in till ett informationsmöte på Triton 2013-10-24, kl 19:30. Vi uppmanar alla intresserade Rindöbor att komma dit, låt också djungeltelegrafen till grannar och vänner. Tillsammans kan vi se till att vi får fiber på Rindö!
2013-06-28 Nu finns en statusrapport efter vårens arbete att läsa under rubriken Aktuellt.Vidare finns ett principiellt nätverksdiagram för hur Rindö Fiber kan byggas upp.
2013-02-14 Nu finns en rapport från informationsmötet den 12 februari under rubriken Aktuellt.En intressant fråga kom upp: Hur påverkas värdet på min fastighet av fiberanslutning?Några svar finns att läsa på sidan ‘Frågor och svar‘, punkt 8.
2013-02-03 Det finns ett par nya informationsbrev att läsa under ‘Senaste inläggen’ – ett från SIKO och ett från Post- och TeleStyrelsen.
2013-01-30 Nu är vi uppe i 190 svar på enkäten varav 130 är intresserade eller mycket intresserade.Inbjudan till informationsmötet den 12 februari har skickats ut och finns även att läsa här.
2013-01-15 Nu har många upptäckt vår webbplats och har svarat på enkäten beträffande intresset för fiberanslutning.Just nu har vi fått in 163 svar varav 112 är intresserade eller mycket intresserade, några är tveksamma och resten inte intresserade.Om du inte har svarat på enkäten, gör det nu!
2013-01-03 Vi är nu igång med dörrknackning för att få en mer komplett bild av intresset för fiberanslutning. Ett allmänt informationsmöte är planerat till den 12 februari, vi återkommer med tid och plats.

 

2 reaktion på “Aktuellt från Rindö Fiber ek. för.

  1. Erik Dalhammar

   Hej Staffan

   Jag vet att vi varit sparsamma med information om etapp 2 då vi varit fullt sysselsatta med installationen av etapp 1. Parallellt med detta jobbar vi ändå intensivt med en bidragsansökan till Länsstyrelsen för etapp 2. Vi kommer att lämna in den i september och sedan kommer besluts- och handläggningstid hos Länsstyrelsen. Under förutsättning att vi får det sökta bidraget beviljat hoppas vi att kunna komma igång med grävning under året.

   Jag kommer att lägga upp en särskild medlemssida för etapp 2 inom kort.

   Hälsningar
   Erik

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *