Rindö Fiber nyhetsbrev 2014-01-21

Rindö Fiber ek. för. (RFEF) har fått sitt organisationsnummer, så nu kan även formella avtal ingås. Att starta medlemsvärvning är angeläget så att årsmötet i februari/mars kan samla många medlemmar.

RFEF skall öppna bankkonto och att utvärdera användning av en redovisningsbyrå avseende bokföringen. Vi söker också en projektledare som skall leda och koordinera själva arbetet utfört av alla entreprenörer.

Den 7:e januari hade vi ett styrelsemöte där Sune Fogelström deltog. Sune är Länsstyrelsens samordnare avseende fibreringen av öarna i Stockholms skärgård. I denna roll kommer han i kontakt med många fiberföreningar, somliga har kommit lite längre än vi.  Vi kan därigenom få mallar för avtal och förfrågningsunderlag vilket hjälper oss att undvika misstag och framför allt påskyndar det vårt arbete. Som jag redan tidigare nämnt skall arbetena på Rindö vara färdiga under 2014. Sune menade att detta är genomförbart men vi måste skapa ”hårt arbetstempo” omedelbart.

Därför kallar vi till informationsmöte för alla innevånare där vi skall gå igenom:

  • Projektplan
  • Tidplan för arbetena
  • Aktuella stadgar och avtal
  • Tidplan och nivå för avgifter
  • Frågor angående medlemskap
  • Frågor och svar

Tiden för mötet är 2014-02-18, start kl 19:30 i Tritonbyggnadens möteslokal, 2:a våningen.  Lokalen rymmer 50 personer så vi är tacksamma för anmälan till info@rindofiber.se med namn och antal för de som avser vara med. Kallelse till mötet går ut via e-post.

Mötet med förvaltningsledningen vid Vaxholms kommun innebär att våra frågor har flera identifierade kanaler in i förvaltningens organisation och ett antal frågor har redan listats för att lösas med kommunkontoret.

205 fastighetsägare har till idag uttalat intresse (i olika grad) att ansluta. Vi saknar kontaktuppgifter från många som sannolikt inte är medvetna om utvecklingen.  Vi gör nu vad vi kan för att få kontakt med dessa.

Gör vad DU kan för att alla, inklusive fritidsboende grannar, skall få reda på möjligheten och värdet av en fiberanslutning. Det finns en ”räknesnurra” för att se vad du spara under fliken  ”Besparing”.

Vaxholm, 2014-01-21
Kjell Hilding

PS: För att vi ska kunna hålla kontakt med alla våra intressenter är det viktigt att vi har aktuella e-postadresser. Vid det senaste e-postutskicket fick jag flera returer p.g.a. felaktiga eller inaktuella adresser! Har du ändrat e-postadress så meddela mig på erik@rindofiber.se.
/Erik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *