Rindö Fiber nyhetsbrev 2013-12-09

Rindö Fiber ek. för. (ekonomisk förening) har bildats. Vi har sänt ansökan om registrering och begäran om organisationsnummer till Bolagsverket.
Föreningen har utsett styrelse. Årsstämma kommer att hållas i februari med val till alla poster i styrelsen.

Ansökan om kanalisationsbidrag har bifallits av Länsstyrelsen!!!
Bidraget på 1 600 000 kr avlastar vår budget och innebär att vi nu kan och snabbt måste driva på fibreringen av Rindö.

Föreningen har bett om ett möte med Vaxholms Kommuns förvaltningschef. Vi önskar klarlägga hur vi kan få praktiskt stöd för arbetet, såsom tillgång till fastighetsägare, relationshandlingar mm.

Kontakterna med kommunen kommer att bli många under genomförandet.

Ett villkor för bidraget är att fibreringen (arbetet inklusive fakturor betalda) är genomförda inom ett år från Länsstyrelsens beslut om bidrag. Det positiva ur medlemmarnas synvinkel är att vi har fiber senast i december 2014.

Webbplatsen kommer att uppdateras så snart vi har något nytt att berätta.

Det senaste om anslutningskostnaden:

Denna kommer att ligga på c:a 20 000 kr per fastighet och tjänstepaketet kommer att ligga under 300 kr/månad för ett tjänstepaket inom rimliga gränser. Om du vill se din besparingspotential genom sänkt månadsavgift, kolla här.

OBS!  Vi arbetar på ett slutgiltigt pris vilket du får ta ställning till NÄR detta finns på papper med nödvändiga detaljer.

Vaxholm, 2013-12-09
Kjell Hilding

PS: För att vi ska kunna hålla kontakt med alla våra intressenter är det viktigt att vi har aktuella e-postadresser. Vid det senaste e-postutskicket fick jag 12 returer p.g.a. felaktiga eller inaktuella adresser! Har du ändrate-postadress så meddela mig på erik@rindofiber.se.

/Erik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *