Frågor och svar

Här försöker vi svara på de vanligaste frågorna

Svaren är vår bästa uppskattning i nuläget, men har du specifika frågor så använd kommentarsrutan nedan eller hör av dig till någon på kontaktlistan.

För att visa projektets utveckling låter vi ‘gamla’ frågor stå kvar för att visa läget som det var då.

Då vi numera har bildat Rindö Fiber ek. för. (nedan kallad föreningen) så byt ut byalaget mot föreningen i äldre frågor.

2018-10-05        Kort info om lokalt nät

Hämta (PDF, 357KB)

2017-11-05        Frågor och svar inför och under informationsmötet 2017-11-04

Hämta (PDF, 375KB)

2016-07-11 Problem med WiFi-täckningen?
En återkommande fråga är varför är det så dålig täckning på WiFI?Det kan vara flera orsaker, men det vanligaste är att det är för många och/eller för tjocka väggar mellan antenn och din datautrustning.

Det finna bara en lösning. Utöka räckvidden med ytterligare teknisk utrustning.

Beroende på vilken typ av WiFi antenn man har finns det olika lösningar.
– Repeater 300 MBit/S för inomhus.
– Extern WiFi antenn för utomhusbruk.

Viktigt är att sätta sig in i det system du tänker köpa. Första antenn jag köpte, lämnade jag tillbaka för instruktionerna var för krångliga. Försäljaren på Kjell & Company höll med.

Själv har jag bara ADSL än så länge, men WiFi funktionen har samma kvalitet som ni upplever.
Hoppas ni får en bättre täckning när ni är klara.
//Ordf

2015-09-15 Fråga: Hur kopplar jag ihop mitt nätverk hemma?

Svar: Det beror ju på vilka olika enheter som du vill ansluta. Det finns i huvudsak två alternativ, med fast datakabel (Ethernet) och lokal trådlöst nät (WiFi). Det går också bra att kombinera de två metoderna. Anslutningen till omvärlden sker via mediaomvandlaren.
En kort beskrivning av mediaomvandlaren och ett översiktligt exempel på hemmanätverk
hittar du under fliken Läs mer … > Mediaomvandlare.

Kjell & Company har bra och detaljerade beskrivningar av hur man bygger hemmanätverk på sin webbplats.

 

Fråga Svar
28

Dec -14

Jag anser att anslutningsavgiften är för hög. Hur mycket betalar du i abonnemang för tv, fast telefon och bredband idag?
Jämför det du betalar per månad nu för dina abonnemang, med summan 250-300 kr/mån om du ansluter med fiber.
Mellanskillnaden gör att du har råd att ta ett lån på banken och betala tillbaka utan att din nuvarande ekonomi påverkas nämnvärt (utom under den period på ca 2 mån när du har betalt avgiften men har kvar de gamla abonnemangen).
27

Feb -14

Kan man titta på 2-4 tv-apparater och olika kanaler samtidigt?

De som nu har tvillingkort och 2 dekodrar (eller fler) kan alltså titta på både barnprogram och sport på två tv-apparater samtidigt.
Hur blir det i fiberalternativet? Behövs det tvillingkort och dekoder även här?

Ett svar:

Jag kör Telia IP-TV. Varje tv har en Box och har sitt kanalutbud. Det är mycket billigare med tvillingboxen än grundboxen. Telia tar 79 kr/mån för programpaket Mellan. I detta pris ingår boxen.

För att titta på HD-TV behövs 15 Mbit/s.

26

Jan -14

Kommer avståndet till skåpet att påverka anslutningskostnaden för den enskilda fastigheten?

(Komplettering till fråga 15)

Nej – samma anslutningskostnad kommer att gälla för alla anslutna.

Någon ”individualiserad” kostnadsnivå är inte aktuell.

25

Jan -14

Vid allmänt strömavbrott fungerar det befintliga kopparnätet. Hur kommer en fiberinstallation att reagera vid allmänt strömavbrott?

(Komplettering till fråga 4)

Fiberinstallationen har liksom kopparnätet batteri-backup så själva anslutningen fungerar även om strömmen avbrutits. Däremot beror funktionaliteten också på hur dina egna installationer har strömförsörjning vid ett strömavbrott. Sannolikt dör allt utom mobilt bredband till PC:n om denna har eget batteri (en bärbar).

För att hålla kritiska funktioner – t.ex. trygghetstelefon via IP-telefoni – vid liv vid strömavbrott går det troligen att komplettera den lokala installationen med batteri-backup.

24

Jan -14

När kan fiberinstallationen vara i drift?

(Komplettering till fråga 1)

För närvarande är bedömningen att det kan vara klart i slutet av 2014.
23

Okt -13

Vad gäller för ekonomiska föreningar/byalag avseende fiberinstallationer? Bredbandsforum har en bra handbok i ämnet. Den hittar man på webbplatsen under fliken ’Läs Mer’. Handboken i PDF-format går att läsa på skärmen men det är problem med att trycka ut handboken. Har du problem med att hämta handboken så hör av dig.
22

Okt -13

Hur säkra kan vi vara på kostnadskalkylen?

Det vore ju inte bra om vi har en kalkyl på 30 000 kr per anslutning vilken medlemmarna accepterat och sedan kostnaderna skenar.

Det är byalagets ansvar att så väl som det är möjligt binda entreprenörerna i väldefinierade offerter utan oklarheter.

Det följande är inget lämpligt förslag (offerterna skall vara gjutna i betong) men ändå en möjlighet. Om projektet behöver mer pengar kan byalaget som sådant ta upp ett lån som sedan amorteras under viss tid genom förhöjd avgift, men det är en nödlösning!!

21

Okt -13

Vem bestämmer var på tomten kanalisationen tas in? Detta är en förhandlingsfråga för byalaget att reglera med entreprenörerna så att fastighetsägaren kan delta i beslutet om så önskas. För att hålla kostnaderna nere är det ibland enklast och billigast att ansluta i ett hörn av tomten där även granntomtens rör kan förläggas.
20

Okt -13

Om ett framtida byalag äger systemet, vem utför de viktiga ”underhåll”, ”service” och ”snabb reparation” när behov uppstår? Det är byalagets ansvar att se till att adekvata avtal ingåtts med entreprenörer i dessa och andra frågor. Rindö kommer inte att vara ensamma om behovet; det finns ett antal leverantörer som redan tillhandahåller dessa tjänster.
19

Okt -13

Hur ansluts bostadsrättsföreningar? Oftast ansluts en brf vid fastighetsgränsen med en fiber från en undernod. Fibern bär in signalerna till en splitter i fastigheten. Fibern (eller två à tre stycken) har så hög kapacitet att den klarar hela fastighetens behov av kapacitet. Från och med splittern ansvarar brf för att varje lägenhet får en anslutningspunkt med den överenskomna kapaciteten, exempelvis 100 Mbit/s.

Anslutningsavgiften räknas per ingående fiber. Kostnaden för installationerna inom fastigheten beslutas av brf.

Varje lägenhetsinnehavare betalar den månatliga nättjänstavgiften med samma belopp som övriga anslutna i området.

18

Okt -13

Det finns ju befintliga rör för det gamla kopparsystemet. Kan dessa användas? Vi har fått olika svar, här är två.

– Om man vill vara säker på att fibern skall vara lätt att blåsa lägger man ett nytt rör.

– Man kan använda de gamla kopparledarna som draglina i sitt befintliga rör för att dra fibern till och inom fastigheten. Man kommer ju då direkt in till kopplingspunkten i huset.

17

Okt -13

Anslutningskostnaden täcker arbete och materiel fram till fastighetsgränsen. Vad blir kostnaden på den egna tomten fram till att signalerna ”går in i mina befintliga apparater”? Fastighetsägaren betalar för kabelförläggning med nödvändig materiel på tomten. Fiberkabeln blåses in i ett plaströr av samma typ som för vatten. Tomter är olika med avseende avstånd, bergklackar mm. Arbetet på tomten kan sannolikt utföras av gräv-entreprenören enligt separat avtal med denne.

Normalt ingår i anslutningsavgiften själva första dosan för fibern samt inkoppling av denna.

Projektgruppen skall klarlägga vad som verkligen krävs både tekniskt och ekonomiskt ”fram till de befintliga apparaterna”. Hur funkar det med de gamla modemen, vad ersätter dessa mm?

16

Okt -13

Hur hanteras de pengar som kommer in från anslutningar efter första omgången? Det är byalagets beslut att avgöra. Exempel på poster som kan fyllas är nättjänst-underhåll, reparationsfond eller att sänka månadskostnaden. Byalaget kan också besluta att betala tillbaka till medlemmarna. Detta är en intressant fråga eftersom anslutningar efter första omgången kan bli dubbelt så höga som i första omgången. Beslutet är byalagets.
15

Okt -13

Kommer avståndet till skåpet att påverka anslutningskostnaden för den enskilda fastigheten? Nej – anslutningskostnaden kommer att fastställas inom stora områden.

Någon ”individualiserad” kostnadsnivå är inte aktuell.

14

Okt -13

Hur många anslutningar kopplas på ett s.k. underskåp? Det är egentligen en praktisk fråga för entreprenörerna som gräver och installerar. Abonnenterna märker inte av frågan på annat sätt än att när ett skåp är fullt kommer det ett till. Men detta är sällsynt.
13

Okt -13

Sker kanalisation till alla fastigheter på ön, även till de obebyggda? Det är en ny fråga. Vi skall ta reda på praxis och lämnar sedan svaret till byalaget som skall besluta om arbetenas omfattning.
12

Okt -13

Ska man välja själv vilken leverantör av äkta nätverk tjänst leverantör eller ska alla ha samma? Om den finns bara ett alternativ finns också risk att de kan “göra som de vill” och alla är fast och måste betala vad de ska ha. Och SKYPE är en bra sak att ha; vi använde den internationellt ofta. Du har rätt att denna punkt är mycket viktig för totalekonomin. Byalaget är i huvudsak till för att ha full kontroll på tjänstepaketskostnaderna.

När vi bildat den ekonomiska föreningen är tjänstepaket en av de första punkterna föreningsstyrelsen har att förhandla. En av tankarna med ekonomisk förening (byalag) är att inte vara så bunden till en tjänsteleverantör som man blir i ett avtal där en entreprenör får hela uppdraget och därigenom äger fibernätet. För två av de existerande avtalen på ön, där Teliakoncernen tagit totalansvar, är avtalstiden 10 år med Telia.

Accept av Skype är ett viktigt element i denna förhandling.

11

Okt -13

“Anslutningskostnaden uppskattas för närvarande att ligga mellan 15 000 och 20 000 kronor ‘fram till tomtgräns’ efter att stats- och EU-bidrag reducerat den totala kostnaden.”En fundering:

Varför ska den kosta så mycket för detta? Och efter stats- och EU bidrag? Måste man betala på en gång eller debiteras under ett år/flera år till exempel?

Kostnaden har beräknats av en konsult anlitad av många i branschen. Länsstyrelsen har också accepterat konsulten som tillförlitlig.

Arbetet förutsätter fräsning i asfalt. Rören skall läggas på plats, förgrening till varje bebodd fastighet göras, förläggas och fiber blåsas och kopplas till nätet. Slutligen skall det lilla diket återfyllas så att utnyttjad mark är helt återställd. Detta kräver de vägsamfälligheter som låter kanalisationen läggas i gatan.

Betalningen måste ske när arbetet är godkänt till de entreprenörer vilka utfört arbetet.

Två oberoende fastighetsmäklare hävdar att fastighetens värde ökar mer än kostnaden för en fiberinstallation. Detta borde vara bra argument för ett utökat huslån.

10

Aug -13

Vad krävs för att dra fibern på min egen tomt? Det mest smidiga är att gräva ett litet ”dike” c:a 5 cm brett och 20 cm djupt där röret för fiberkabeln läggs ner. Det förekommer att man lägger ner fiberkabeln direkt i marken med en markeringsremsa över. Kostnaden för att komplettera med ett rör måste ses som marginell jämfört med det mervärde ett rör innebär.
9

Feb -13

Vilken är relationen mellan Rindöborna och Bredbandskommittén? Alla fastigheter/presumtiva abonnenter på Rindö omfattas av arbetet, oberoende av medlemskap i föreningen Rindöborna.
8

Feb -13

Hur påverkar en fiberinstallation fastighetens pris vid en försäljning? Det beror på läget av fastighetsobjektet och situationen vid den specifika försäljningssituationen. Men här är några kommentarer från två olika fastighetsmäklare respektive en fiberoperatör med specifik hänvisning till Rindö:

Operatören

Påverkan på fastighetspriset är i stora drag minimal för fastigheter/bostadsrätter i City. Där förutsättes fiber vara tillgänglig. Ju längre från City, desto högre prispåverkan av en fiberinstallation i positiv riktning.

Mäklare 1

För Rindö ökar priset direkt motsvarande investeringen. Vid tydligt intresse att ”arbeta hemifrån” kan fibertillgång motsvara dubbla investeringsbeloppet. Inom en snar framtid kommer man inte att kunna sälja utan tillgång till fiber.

Mäklare 2

Investeringen är helt klart hemma under alla omständigheter som en ökning av fastighetens värde. I en specifik försäljning kan fiber/icke fiber avgöra att köparen som är helt nöjd i övrigt och beredd att gå upp 250 000 kr ändå avstå eftersom ”familjen arbetar mycket hemifrån och 4G duger inte alls. Jag har inte tid att lägga på att alla runt om enar sig om fiberinstallation”.Men man måste vara medveten om att ”återbetalningen” inte realiseras förrän man säljer.

7

Jan -13

Hur många fibrer dras till varje ansluten fastighet? Detta är en fråga som skall tas upp i offertförfrågningen men bör vara beroende av det enskilda avtalet för fastigheten.
6

Jan -13

Det har sagts att vissa operatörer spärrar anslutningen för utnyttjande av Skype och andra likartade tjänster. Är detta fallet med den föreslagna operatören? Förhållandet utgör ett av flera kriterier vid operatörsvalet.

Telia spärrar säger Telia men många exempel visar på motsatsen
Own it spärrar inte
Vaxholms stadsnät spärrar inte
5

Jan -13

Finns det exempel från andra fiberabonnenter på priser för olika servicepaket? Är det olika priser om man äger och kontrollerar det lokala fibernätet genom en samfällighet eller motsvarande? Vi arbetar med denna fråga. Planen är att kunna belysa situationen i det planerade informationsmötet den 12 februari.
4

Jan -13

Vid allmänt strömavbrott fungerar det befintliga kopparnätet. Hur kommer en fiberinstallation att reagera vid allmänt strömavbrott? Fiberinstallationen har liksom kopparnätet batteri-backup så själva anslutningen fungerar även om strömmen avbrutits. Däremot beror funktionaliteten också på hur dina egna installationer har strömförsörjning vid ett strömavbrott.Sannolikt dör allt utom mobilt bredband till PC:n om denna har eget batteri (en bärbar).
3

Jan -13

Vad blir kostnaden för nödvändiga apparater och installationer som jag betalar själv? Denna kostnad beror naturligtvis på vad den enskilda installationen innehåller. Allmänt kan sägas att den inte är hög. Arbetsgruppen letar f.n. efter exempel från personer som redan har installerat fiber.En diskussion med Telias avd för fiber indikerar att kostnaderna för att kunna utnyttja tjänsterna i fiberanslutningen inte överstiger 2 000 kr och att priset i allmänhet till största delen bakas in i anslutningsavgiften och därigenom blir nära nog osynlig. Men det är klart, till slut får vi säkert betala något som ligger i närheten av 2 000.
2

Jan -13

Hur stor är uppskattad kostnad för ett hushåll? Anslutningskostnaden uppskattas för närvarande att ligga mellan 15 000 och 20 000 kronor ”fram till tomtgräns” efter att stats- och EU-bidrag reducerat den totala kostnaden.
1

Jan -13

När kan fiberinstallationen vara i drift? För närvarande är bedömningen att det kan vara klart i slutet av 2013.

 

22 reaktion på “Frågor och svar

 1. Stefan Nylén-Stein

  Vad händer?
  Jag hittar ingen uppdatering hur det går med fiberdragning på Rindö.

  Stefan

  Svara
  1. Erik Dalhammar

   Hej

   Vi har nu under våren fått avvakta i väntan på utlovade projekteringsbidrag från Länsstyrelsen.
   Nu har vi äntligen fått beslut på detta och kan gå vidare med en grovprojektering av fibernät för Rindö.
   Förhoppningsvis kan vi inom kort redovisa det aktuella läget.

   /Erik

   Svara
 2. Tom Callen

  “Anslutningskostnaden uppskattas för närvarande att ligga mellan 15 000 och 20 000 kronor ‘fram till tomtgräns’ efter att stats- och EU-bidrag reducerat den totala kostnaden.”

  Några funderingar:
  Varför ska den kosta så mycket för detta? Och efter stats- och EU bidrag? Måste man betala på en gång eller debiteras under ett år/flera år till exempel?

  Ska man välja själv vilken leverantör av äkta nätverk tjänst leverantör eller ska alla ha samma? Om den finns bara ett alternativ finns också risk att de kan “göra som de vill” och alla är fast och måste betala vad de ska ha. Och SKYPE är en bra sak att ha; vi använde den internationellt ofta.

  /MVH,
  Tom

  Svara
 3. Per

  Har en arbets kamrat vars område också håller på att installera fiber och hushållen ska betala runt 21000:- men enligt honom kommer alla i det området göra ROT avdrag, har denna möjlighte undersökts?

  Svara
 4. Stefan Nylén-Stein

  Nu kunde det vara på sin plats med färsk information. Är vi uppe i det antal intressenter som fordras för att gå vidare?

  Svara
 5. Catrin Grambo

  Hej!

  Tack för ett intensivt arbete med fiber. Intressant att följa.
  Vi har dock en del frågor.

  Vi har fortfarande inte bestämt oss om vi ska investera i detta, när är sista datum för det? Vi är med i föreningen.
  Vid skada/reparation, vem står för det? Är det föreningen? Andra kommuner och även i Vaxholm är det ju så att man har ett företag som står för drift och underhåll?
  Jag skulle vilja (och fler med mig) se en kostnadskalkyl för alternativet att ha ett externt företag som äger fibern och står för underhåll?
  Vi läste att ni har en anställd för att arbeta med fiberinstallation på Rindö. Kostnader kring detta, är det något föreningen står för?

  Varmt tack på förhand

  Med vänlig hälsning, Catrin Grambo

  Svara
  1. Erik Dalhammar Inläggsförfattare

   Hej Catrin!

   Tack för dina frågor, vi vill naturligtvis ha aktiva och intresserade medlemmar – det är ju det som driver utvecklingen framåt.
   Ursäkta att det tagit ett litet tag att svara på dina frågor.

   Vi kommer att ha ett informationsmöte den 18 januari (du bör ha fått en inbjudan för ett litet tag sedan) och då bör du kunna få svar på de flesta av dina frågor och tillfälle att ställa fler.

   Välkommen till infomötet!
   Erik

   Svara
 6. Stefan Nylén-Stein

  Hej
  Enfråga i all enkelhet, hur går det med fiberdragningen? har inte sett någon info på länge.

  Stefan

  Svara
  1. Erik Dalhammar Inläggsförfattare

   Hej Stefan

   Vi skickar ut information i form av veckobrev där vi berättar vad som händer, breven går till alla som anmält en aktuell e-postadress till oss.
   Breven går inte varje vecka utan när det finns något av intresse att meddela.
   Det senaste veckobrevet skickades den 26 juni och alla veckobrev finns också att läsa på vår webbplats under fliken AKtuellt > Veckobrev.

   Det senaste utskicket gick till 300 e-postadresser för medlemmar och drygt 100 till övriga intresserade. Tyvärr är det inte alla som läser utskicken från oss, av medlemmarna är det cirka 60 % som har läst och av övriga intresserade cirka 40 %. Vår kommunikation med medlemmarna går ju via webbplatsen och med e-post, så för att följa vad som händer är det ju viktigt att besöka webbplatsen och att läsa e-posten.

   Hälsningar
   Erik

   Svara
 7. Staffan Hedström

  Anledningen till det låga intresset beror med stor sannolikhet på att breven endast tar upp progress i fas 1.
  Det vill säga, de flesta medlemmarna (fas 2) endast berörs med en ständigt återkommande mening i slutet av varje brev.
  Frågor som, har någon ansökan lämnats in till länsstyrelsen för fas 2? Vad ingår i planeringen som skrivs i varje brev?
  Status på eventuell ansöka osv. Bör ge flera läsare av breven och samtidigt skapa underlag för flera anslutningsavtal.
  /Staffan Hedström

  Svara
 8. Daniel Ek

  Jag överväger att flytta till Rindö och en viktig fråga för mig är om det finns fiber eller inte indraget. Det avgör om jag kan arbeta hemifrån eller inte.

  Finns det ingen karta som visar vad som är Etapp 1 och Etapp 2?
  Mäklaren beskriver ett objekt som att fiber är på gång, men frågan för mig är om det är en fastighet inom etapp 1 där installation inte gjorts än eller etapp 2 där projektering inte är klar och godkänd.

  // Daniel

  Svara
    1. Erik Dalhammar Inläggsförfattare

     Hej Fredrik

     Etapp 1 omfattar centrala Rindö, nämligen Pionvägen, Rosenvägen och Violvägen, vidare Stefan Löfvings väg och Vegabacken samt Rindövägen från Gamla skolan och bort till Tvärvägen strax före Solövägen.

     Etapp 2 omfattar resten av Rindö med undantag dels för de områden som redan har fiberanslutning (Lupinen, Grenadjären och Vasallen), dels de allra östligaste delarna av ön. Rindöbaden ingår i etapp 2. Ta gärna kontakt med din områdesansvarige Göran Fogelberg, Rindöbadsvägen 41, för mer information.

     Om du gör en intresseanmälning, klicka på fliken Intresseanmälan på webbplatsen, så läggs du till på vår sändlista och kommer att få de informationsutskick som vi gör när vi har något att berätta.

     Du kan givetvis kontakta någon av oss, se under fliken Kontakt.

     Välkommen till Rindö!
     Erik

     Svara
 9. Desiree

  Hej, upplever tyvärr en försämring på data hastigheten, tycker att fibern är slö. Jag har tidigare kört med trådlösrouter från Telia och det har gått snabbare med den än men fibern vi har idag (trådlöst) Det är ju inte direkt en WOW känsla med fibern. Jag har inte ens kopplat till TV än..Är det fler som upplevt detta?

  Svara
  1. Erik Dalhammar Inläggsförfattare

   Hej

   Etapp 2 är de områden av Rindö som ännu inte fått fiber genom Rindö Fiber och där vi har medlemmar som skrivit på anslutningsavtal.
   Etapp 1 är det område som redan har fiber genom RindöFiber – i stort sett från Pionvägen till Rindövägen 111.

   Erik

   Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *